РЕАЛИЗАЦИЈА КОНКУРЕНТНЕ АГЦ РЕГУЛАЦИЈЕ ИЗ РЕДУНДАНТНИХ НАЦИОНАЛНИХ ДИСПЕЧЕРСКИХ ЦЕНТАРА

УПРAВЉAЊE И TEЛEКOMУНИКAЦИJE У EЛEКTРOEНEРГETСКOM СИСTEMУ / 20. симпoзијум CIGRE Србиja (149-159)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Владимир Нешић, Горан Јакуповић, Жељко Живковић, Мирослав Новаковић, Татјана Ракић, Мирела Ђурђевић

Е-АДРЕСА / E-MAIL: vladimir.nesic@pupin.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/CIGRE20S.149N

САЖЕТАК / ABSTRACT:

У досадашњем раду АГЦ регулација се вршила искључиво са једне локације из Националног Диспечерског Центра ЕМС АД. Како је ЕМС у обавези да поседује и резервни диспечерски центар на другој локацији, јавила се потреба разрешавања проблема надлежности управљања између два равноправна диспечерска центра. Да би се ово остварило биле су неопходне измене како на софтверу гејтвеј уређаја на самим електранама, тако и у логици рада АГЦ софтвера на страни диспечерских центара.

У овом раду су описане поменуте модификације, реализација, и методе тестирања.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

Аутоматско управљање производњом, диспечерски центар, редундантна регулација

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

  • Игор Бундало, Милош Стојић, Горан Јакуповић, Нина Стојановић, Жељко Аћимовић, Нинел Чукалевски, „ИСКУСТВА СА ПУШТАЊА У РАД SCADA/EMS СИСТЕМА У РЕГИОНАЛНОМ ДИСПЕЧЕРСКОМ ЦЕНТРУ БЕОГРАД“, 35. саветовање CIGRE Србија, Златибор 10.2021-07.10.2021.
  • Мирела Ђурђевић, Зоран Рудић, Никола Обрадовић, Нада Турудија, Горан Јакуповић, Нинел Чукалевски, „ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА, ТЕСТИРАЊЕ И ПУШТАЊЕ У РАД СММ БЛОК РЕГУЛАТОРА У НДЦ СРБИЈЕ У ОКВИРУ МОДЕРНИЗАЦИЈЕ И ДОГРАДЊЕ ПОСТОЈЕЋЕГ СЦАДА/ЕМС СИСТЕМА“, 32. саветовање CIGRE Србија, Златибор, 17-21. мај
  • Горан Јакуповић, Никола Обрадовић, Елена Вељковић-Грбић, Јадранка Драгутиновић, Радомир Стаматовић, „VIEW4 АГЦ И СММ ПОДСИСТЕМ, ФУНКЦИЈЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА“, 16. Симпозијум Управљање и Телекомуникације у Електроенергетском систему CIGRE Србија, 26-29. октобар 2014, Кладово, Србија, ИСБН 978-86-82317-75-3