Категорија CIGRE 2022

ФАЗИ ЛОГИЧКИ АЛГОРИТАМ ЗА ДЕТЕКЦИЈУ ОТКАЗА СЛОЖЕНОГ СИСТЕМА ЗА НАДЗОР ТЕМПЕРАТУРЕ ХИДРОГЕНЕРАТОРА

УПРAВЉAЊE И TEЛEКOMУНИКAЦИJE У EЛEКTРOEНEРГETСКOM СИСTEMУ / 20. симпoзијум CIGRE Србиja (42-51) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Саша Д. Милић, Миша Кожицић Е-АДРЕСА / E-MAIL: s-milic@ieent.org Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: Процес доношења одлука, везаних за одржавање у…

Детаљније

СПЕЦИФИЧНОСТИ ПРИМЕНЕ ВЕШТАЧКИХ НЕУРОНСКИХ МРЕЖА ЗА МОДЕЛИРАЊЕ ТЕРМОЕНЕРГЕТСКИХ ПРОЦЕСА

УПРAВЉAЊE И TEЛEКOMУНИКAЦИJE У EЛEКTРOEНEРГETСКOM СИСTEMУ / 20. симпoзијум CIGRE Србиja (31-41) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Петровић Јована, Немања Нешић, Жељко Дамљановић, Весна Стаменковић, Милена Милојевић Е-АДРЕСА / E-MAIL: jovana.petrovic@pupin.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: Razvojem tehnologije…

Детаљније

ПИЛОТ ПРОЈЕКАТ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ СИСТЕМА ЗА ДИНАМИЧКО ОДРЕЂИВАЊЕ ЛИМИТА ОПТЕРЕЋЕЊА ДАЛЕКОВОДА – ИНТЕГРАЦИЈА СА ИНФОРМАЦИОНО – КОМУНИКАЦИОНОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ ЕМС АД И НДЦ/РДЦ SCADA/EMS СИСТЕМИМА

УПРAВЉAЊE И TEЛEКOMУНИКAЦИJE У EЛEКTРOEНEРГETСКOM СИСTEMУ / 20. симпoзијум CIGRE Србиja (22-30) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Мирела Ђурђевић, Александра Брајовић Крстић, Слободан Петковић, Дамир Касумовић, Мирослав Новаковић, Бојан Бањац Е-АДРЕСА / E-MAIL: mirela.djurdjvic@ems.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК /…

Детаљније

ВРЕМЕНСКИ ОСЕТЉИВО УМРЕЖАВАЊЕ У ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКОМ СЕКТОРУ

УПРAВЉAЊE И TEЛEКOMУНИКAЦИJE У EЛEКTРOEНEРГETСКOM СИСTEMУ / 20. симпoзијум CIGRE Србиja (14-21) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Славица Боштјанчич, Ракас, Валентина Тимченко Е-АДРЕСА / E-MAIL: slavica.bostjancic@pupin.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: У раду је описано временски осетљиво умрежавање…

Детаљније