Категорија CIGRE 2022

ПОДСИСТЕМ МРЕЖНИХ АПЛИКАЦИЈА SCADA/ЕМS СИСТЕМА ЦГЕС-а

УПРAВЉAЊE И TEЛEКOMУНИКAЦИJE У EЛEКTРOEНEРГETСКOM СИСTEMУ / 20. симпoзијум CIGRE Србиja (139-148) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Игор Бундало, Нина Стојановић, Горан Јакуповић Е-АДРЕСА / E-MAIL:  Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: У раду су описане мрежне апликације у…

Детаљније

ЕКСПЛОАТАЦИЈА ПРОТИС SCADA СИСТЕМА

УПРAВЉAЊE И TEЛEКOMУНИКAЦИJE У EЛEКTРOEНEРГETСКOM СИСTEMУ / 20. симпoзијум CIGRE Србиja (129-138) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Никола Лукић, Александар Латиновић, Милан Ђорђевић Е-АДРЕСА / E-MAIL: nikola.lukic@eps.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: У раду ће бити дат преглед…

Детаљније

ПРОЦЕНА БЕЗБЕДНОСНИХ РИЗИКА У IIоT СИСТЕМИМА

УПРAВЉAЊE И TEЛEКOMУНИКAЦИJE У EЛEКTРOEНEРГETСКOM СИСTEMУ / 20. симпoзијум CIGRE Србиja (113-120) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Јасна Марковић–Петровић, Мирјана Стојановић Е-АДРЕСА / E-MAIL: jasna.markovic-petrovic@eps.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: Дигитализација индустријске инфраструктуре, поред бројних бенефита, такође условљава…

Детаљније

ПРЕДНОСТИ КОРИШЋЕЊА И ПОЧЕТНА ИСКУСТВА У РАДУ УНАПРЕЂЕНОГ ТЕЛЕЗАШТИТНОГ ТЕРМИНАЛА БАЗИРАНОГ НА САВРЕМЕНИМ ПРОЦЕСОРСКИМ АРХИТЕКТУРАМА

УПРAВЉAЊE И TEЛEКOMУНИКAЦИJE У EЛEКTРOEНEРГETСКOM СИСTEMУ / 20. симпoзијум CIGRE Србиja (104-112) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Владимир Челебић, Миленко Кабовић, Ива Салом, Јована Новаковић, Анка Кабовић, Николас Стивенс, Марко Никoлић, Братислав Планић, Срђан Митровић, Далиборка Никчевић Е-АДРЕСА / E-MAIL: vladimir.celebic@pupin.rs Download…

Детаљније

БЕЗБЕДНО СТАРТОВАЊЕ ЦЕНТРАЛНОГ ПРОЦЕСОРСКОГ МОДУЛА ЗА ТЕЛЕЗАШТИТНИ ТЕРМИНАЛ

УПРAВЉAЊE И TEЛEКOMУНИКAЦИJE У EЛEКTРOEНEРГETСКOM СИСTEMУ / 20. симпoзијум CIGRE Србиja (96-103) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Миленко Кабовић, Јована Новаковић, Анка Кабовић, Владимир Челебић, Ива Салом Е-АДРЕСА / E-MAIL: milenko.kabovic@pupin.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: У раду…

Детаљније

МУЛТИСЕРВИСНЕ МРЕЖЕ У ЕЛЕКТРОПРИВРЕДИ: ПРЕГЛЕД И ИСКУСТВА

УПРAВЉAЊE И TEЛEКOMУНИКAЦИJE У EЛEКTРOEНEРГETСКOM СИСTEMУ / 20. симпoзијум CIGRE Србиja (88-95) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Драган Богојевић Е-АДРЕСА / E-MAIL: dragan.bogojevic@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: U cilju efikasnijeg funkcionisanja elektroprivrednih kompanija prelazak na multiservisne mreže…

Детаљније

СИСТЕМИ ЗА ОПОРАВАК ОД КАТАСТРОФА И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КОНТИНУИТЕТА ПОСЛОВАЊА У ЕЛЕКТРОПРИВРЕДНИМ СИСТЕМИМА

УПРAВЉAЊE И TEЛEКOMУНИКAЦИJE У EЛEКTРOEНEРГETСКOM СИСTEMУ / 20. симпoзијум CIGRE Србиja (78-87) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Радослав Раковић, Нина Чукић, Александра Куч Круљ Е-АДРЕСА / E-MAIL: rrakovic@ep-entel.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: Elektroprivredni sistemi predstavljaju infrastrukturne sisteme…

Детаљније

ПРИМЕНА ДИГИТАЛНОГ ПАКЕТНОГ РАДИЈА ЗА ПРЕНОС ПОДАТАКА У ОКВИРУ СИСТЕМА ЗА ДАЉИНСКО УПРАВЉАЊЕ СРЕДЊЕНАПОНСКОМ ДИСТРИБУТИВНОМ МРЕЖОМ

УПРAВЉAЊE И TEЛEКOMУНИКAЦИJE У EЛEКTРOEНEРГETСКOM СИСTEMУ / 20. симпoзијум CIGRE Србиja (71-77) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Ђорђе Владисављевић, Славко Дубачкић, Александар Бошковић, Братислава Радмиловић Е-АДРЕСА / E-MAIL:  Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: Telekomunikacioni sistem za prenos podataka…

Детаљније

САЈБЕР БЕЗБЕДНОСТ У ИНДУСТРИЈСКИМ УПРАВЉАЧКИМ СИСТЕМИМА

УПРAВЉAЊE И TEЛEКOMУНИКAЦИJE У EЛEКTРOEНEРГETСКOM СИСTEMУ / 20. симпoзијум CIGRE Србиja (52-60) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Марина Ристић, Нина Чукић, Милица Влајић Е-АДРЕСА / E-MAIL:  Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: Upravljački sistemi (Operation Technology – OT mreže)…

Детаљније