СИСТЕМИ ЗА ОПОРАВАК ОД КАТАСТРОФА И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КОНТИНУИТЕТА ПОСЛОВАЊА У ЕЛЕКТРОПРИВРЕДНИМ СИСТЕМИМА

УПРAВЉAЊE И TEЛEКOMУНИКAЦИJE У EЛEКTРOEНEРГETСКOM СИСTEMУ / 20. симпoзијум CIGRE Србиja (78-87)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Радослав Раковић, Нина Чукић, Александра Куч Круљ

Е-АДРЕСА / E-MAIL: rrakovic@ep-entel.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/CIGRE20S.078R

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Elektroprivredni sistemi predstavljaju infrastrukturne sisteme koji su od ogromnog značaja za normalan život stanovništva. U skladu sa tim, svaki oblik narušavanja bezbednosti informacija u ovim sistemima koji dovodi do dužeg ili kraćeg prekida u  njihovom funkcionisanju može imati nesagledive posledice po bezbednost ljudi i opreme. Posebnu pažnju u tom smislu zahtevaju katastrofe, događaji tipa zemljotresa, požara, poplava, ratnih sukoba, terorističkih napada, cyber napada i slično. Da bi se obezbedio kontinuitet poslovanja elektroprivrednih organizacija i nakon ovakvih događaja, neophodno je primeniti čitav niz mera organizaciono tehničke prirode kako bi se sačuvale informacije na kojima se zasniva aktivnost ovih sistema. Posebno značajnu ulogu u tom smislu igraju sistemi koji omogućavaju oporavak nakon katastrofa (tzv. Disaster Recovery – DR sistemi). U radu su razmotreni okviri koje je neophodno imati u vidu kada je reč o DR sistemima, a to je ilustrovano na primerima nekoliko rešenja implementiranih od strane elektroprivrednih organizacija koji su raspoloživi u literaturi.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

Elektroprivredni sistemi, Katastrofe, Bezbednost informacija, Kontinuitet poslovanja, Disaster Recovery sistemi

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

 • ISO/IEC 27000: Information technology – Sequrity techniques – Information security management systems – Overview and vocabulary (ISO/IEC, 2016)
 • ISO/IEC 27001: Information technology – Sequrity techniques – Information security management systems – Requirements (ISO/IEC, 2013)
 • ISO/IEC 27002: Information technology – Sequrity techniques – Code of practice for information security controls (ISO/IEC, 2013)
 • ISO/IEC 22300: Security and resilience – Vocabulary (ISO/IEC, 2018)
 • ISO/IEC 22301: Security and resilience – Business security management systems – Requirements (ISO/IEC, 2019)
 • ISO/IEC 22313: Security and resilience – Business security management systems –
 • Guidance on the use of ISO 22301 (ISO/IEC, 2020)
 • Glossary of Business Continuity Management terms, Ver 2, Business Continuity Institute, March 2018
 • Raković R. Bezbednost informacija – osnovi i smernice (Akademska misao, Beograd, 2017)
 • Telecommunication and Information Systems for assuring business continuity and disaster recovery (TB668, CIGRE, WG D2.34, November 2016)
 • Josipović Lj, Čitaković R, Pijevac T, Zlojutro M, Đapić M, Popović A: “Uvođenje sistema za upravljanje bezbednošću informacija u PD Drimsko Limske Hidroelektrane doo Bajina Bašta u skladu sa standardom ISO 27001:2005”, 30. Savetovanje CIGRE Srbija, 2011, R D2 11,
 • Ivanović Ž, Popović A, Andrejić B, Ilić N, Kržić M: “Automatski oporavak informacione infratsrukture u slučaju katastrofe”, 17. Simpozijum CIGRE Srbija, 2016, R D2 15
 • Kovačević S, Borovina Dž: “Implementacija jedinstvenog Disaster Recovery sistema u JP Elektroprivreda BiH kao osnov za osiguranje kontinuiteta poslovanja”,32. Savetovanje CIGRE Srbija, 20145, R D2 10,
 • Raković R, Mandić Lukić J, Čukić N: “Information Security in Electric Power Utilities’ Environment” (First South East Regional CIGRE Conference – SEERC, Portorož 2016, Paper P07, pp 1-8
 • Babić M, Gačić V: “Iskustva u radu informaciono komunikacionog sistema PD TENT u uslovima vanredne situacije izazvane poplavama u maju 2014”, 32. Savetovanje CIGRE Srbija, 2015, R D2 09
 • Zakon o informacionoj bezbednosti („Sl. glasnik RS“, br. 6/2016, 94/2017 i 77/2019)
 • Zakon o kritičnoj infrastrukturi („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018)