МУЛТИСЕРВИСНЕ МРЕЖЕ У ЕЛЕКТРОПРИВРЕДИ: ПРЕГЛЕД И ИСКУСТВА

УПРAВЉAЊE И TEЛEКOMУНИКAЦИJE У EЛEКTРOEНEРГETСКOM СИСTEMУ / 20. симпoзијум CIGRE Србиja (88-95)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Драган Богојевић

Е-АДРЕСА / E-MAIL: dragan.bogojevic@gmail.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/CIGRE20S.088B

САЖЕТАК / ABSTRACT:

U cilju efikasnijeg funkcionisanja elektroprivrednih kompanija prelazak na multiservisne mreže zasnovane na savremenim tehnologijama, posebno IP MPLS, pojavljuju se kao najčešće rešenje. Ovaj rad daje pregled iskustava pojedinih elektroprivrednih kompanija koja mogu biti od koristi u sagledavanju daljih pravaca razvoja mreža koje su već u eksploataciji ili načina na koji se može vršiti migracija ka multiservisnim MPLS mrežama. Analizirana su pojedinačna rešenja i dati odgovarajući predlozi i zaključci.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

transportni telekomunikacioni sistemi, elektroprivreda, multiservisne mreže, IP MPLS, DWDM, informacione tehnologije

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

 • https://www.ree.es/en/
 • https://www.cisco.com › bkk-external-casestudy
 • https://www.thefastmode.com/technology-solutions
 • https://www.globenewswire.com/news-release/2019/12/03/1955267/0/en/
 • https://www.eles.si/informacijsko-in-telekomunikacijsko-omrezje
 • https://www.hops.hr/telekomunikacije
 • https://www.cges.me/o-nama/djelatnost/dodatne-djelatnosti/telekomunikacije
 • https://www.mepso.com.mk/index.php/en/
 • https://www.nosbih.ba/
 • http://ems.rs/page.php?kat_id=59
 • Strategija razvoja mreža nove generacije do 2023. godine, Sl. Glasnik Republike Srbije, br 33/2018
 • Danilo Lalović, Vesna Vukićević, Ivan Vukadinović, Vigor Stanišić, Nikola Lukić, Miodrag Jevtić, Dalibor Mitić, Nadogradnja multiservisne IP MPLS mreže EPS-a, 19. Simpozijum CIGRE Srbije, R D2 06
 • Danilo Lalović, Vesna Vukićević, Ivan Vukadinović, Vigor Stanišić, Zlatko Mitrović, Radoš Vukadinović, Miodrag Jevtić, Dalibor Mitić, Jedna faza proširenja multiservisne IP MPLS mreže EPS-a, 35. Savetovanje Cigre Srbije , 2020, Vrnjačka Banja
 • N. Lukić at all., Centralizovani sistem za prikupljanje procesnih podataka u proizvodnji energije – implementacija u JP EPS, R C2 11, 19. Simpozijum CIGRE Srbije, oktobar 2020.