ПРИМЕНА ДИГИТАЛНОГ ПАКЕТНОГ РАДИЈА ЗА ПРЕНОС ПОДАТАКА У ОКВИРУ СИСТЕМА ЗА ДАЉИНСКО УПРАВЉАЊЕ СРЕДЊЕНАПОНСКОМ ДИСТРИБУТИВНОМ МРЕЖОМ

УПРAВЉAЊE И TEЛEКOMУНИКAЦИJE У EЛEКTРOEНEРГETСКOM СИСTEMУ / 20. симпoзијум CIGRE Србиja (71-77)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Ђорђе Владисављевић, Славко Дубачкић, Александар Бошковић, Братислава Радмиловић

Е-АДРЕСА / E-MAIL: 

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/CIGRE20S.071V

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Telekomunikacioni sistem za prenos podataka u okviru sistema za daljinsko upravljanje srednjenaponskom distributivnom mrežom ED Sremska Mitrovica obezbeđuje kvalitetan i pouzdan prenos podataka između centra upravljanja i više različitih tipova elektroenergetskih objekata. Za potrebe realizacije ovog telekomunikacionog sistema korišćen je digitalni paketni radio koji radi u UHF frekventnom opsegu. U pitanju je radio oprema dizajnirana prvenstveno za prenos podataka tako da nema potrebe za korišćenjem dodatnih modema ili konvertora protokola. Postavljene su dve bazne radio stanice i jedan repetitor. Bazne radio stanice su sa SCADA serverom povezane preko postojeće širokopojasne mreže Elektrodistribucije Srbije. Periferne radio stanice su smeštene u okviru ormara daljinske stanice i u zavisnosti od tipa daljinske stanice spojene su preko serijskog ili eternet porta.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

prenos podataka, daljinsko upravljanje, digitalni paketni radio

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

  • Roaming networks, Glavni telekomunikacioni projekat sistema daljinskog upravljanja srednjenaponskom mrežom, Ogranak Elektrodistribucija Sremska Mitrovica, Beograd, 2019.
  • Dubačkić S, Bošković A, Telekomunikaciona infrastruktura za potrebe distributivnog elektroenergetskog sistema, IX međunarodni forum o čistim energetskim tehnologijama “Energetski horizont Srbije 2020”, str. 65, 29-30.9.2015, Novi Sad.
  • Vladisavljević Đ, Dubačkić S, Bošković A, Digitalni sistemi radio-veza u funkciji sistema daljinskog upravljanja srednjenaponskom distributivnom mrežom, Nacionalni komitet CIRED Srbija, 11. Savetovanje o elektrodistributivnim mrežama Srbije sa regionalnim učešćem – CIRED, 24-28.9.2016, Kopaonik.