ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЗНАЧАЈА ЗА АНАЛИЗУ РАДА ЕНЕРГЕТСКОГ СИСТЕМА – ЕФИКАСНОСТ ЊИХОВОГ СКЛАДИШТЕЊА И КОРИШЋЕЊА 

УПРAВЉAЊE И TEЛEКOMУНИКAЦИJE У EЛEКTРOEНEРГETСКOM СИСTEMУ / 20. симпoзијум CIGRE Србиja (237-242)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Петар Николић, Драган Мариновић, Жарко Несторовић

Е-АДРЕСА / E-MAIL: petar.nikolic@djerdap.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/CIGRE20S.237N

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Elektroenergetski sistem kao sistem visokog nivoa složenosti generiše veliki broj informacija u jedinici vremena. Mnoge od ovih informacija su od kritičnog značaja u procesu upravljanja elektroenergetskim sistemom u realnom vremenu ali i naknadno za potrebe analize rada sistema, ili nekog njegovog dela, u određenom periodu vremena.

Velika količina informacija koje se skladište imaju za posledicu zauzimanje velikih memorijskih kapaciteta kojima nije jednostavno ni upravljati niti dolaziti do željenih informacija u kratkim vremenskim intervalima i uz minimalnu količinu uloženog rada. Ponekada, zbog načina skladištenja pojedine značajne informacije mogu biti i potpuno izgubljene.

Navedena činjenica ukazuje na neophodnost iznalaženja rešenja koje bi omogućilo efikasno dobijanje željenih informacija iz postojećih baza podataka na efikasan način bez gubitaka njihove informativnosti. U ovom radu primenjen je jednostavan algoritam za selekciju informacija i vršen proračun njihove informativnosti.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

energetski sistem, skladištenje podataka, informacija, efikasnost.

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

  • Štajnberger, I., Čovek u automatizovanom sistemu, Nolit, Beograd, 1980.