КАТАРИНА ЛЕКОВИЋ, ВЕЉКО ЛЕКОВИЋ: КРАГУЈЕВАЦ ИЗМЕЂУ ДВА СВЕТСКА РАТА. КЊИГА ДРУГА. КУЛТУРНО – ДРУШТВЕНЕ ПРИЛИКЕ У КРАГУЈЕВЦУ 1918 -1941

Шумадијски анали 12 (2022) (стр. 296-297) 

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Нинослав Станојловић

Е-АДРЕСА / E-MAIL: 

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/SAnali18.12.296S

САЖЕТАК / ABSTRACT:

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES: