О СПОЉНОЈ КРИТИЦИ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ

Шумадијски анали 12 (2022) (стр. 254-278) 

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Бориша Радовановић

Е-АДРЕСА / E-MAIL: 

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/SAnali18.12.254R

САЖЕТАК / ABSTRACT:

У раду се говори о спољној критици архивске грађе, којом се утврђује оригиналност и аутентичност архивских докумената, на основу спољних обележја. Спољна критичка анализа документа треба да потврди да је архивска грађа настала у историјском времену о којем сведочи, и да садржи оригинална сазнања која су нам потребна да реконструишемо прошлост. У томе нам поред архивистике, помаже читав низ помоћних наука. У раду је изложено све оно, што би један научник истраживач, који користи архивску грађу као извор сазнања, требало да зна о хартији као носиоцу записа, средствима за писање (пераима), мастилу и печатима.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

архивистика, архивски документ, спољна критика, грађа.

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES: