БИБЛИОТЕКА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ШУМАДИЈЕ КРАГУЈЕВАЦ

Шумадијски анали 12 (2022) (стр. 280-293) 

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Катарина Лековић

Е-АДРЕСА / E-MAIL: 

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/SAnali18.12.280L

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Историјски архив Шумадије 2022. године обележава 70 година рада, као и библиотека Архива која својим фондом прати архивску грађу са темама из области историје и сродних друштвених наука, али и важне историјске догађаје који су се дешавали на овим просторима од почетка XVIII века. Фонд библиотеке је богат насловима који се односе на известан број раритетних старих издања са којима се најчешће сусрећу корисници у Архиву, с обзиром на то да библиотека Архива спада у специјалне библиотеке, затвореног типа. Корисницима су доступни и други библиотечки материјали, попут штампе, службених гласила, енциклопедија, лексикона и речника. У овом раду се налазе основни подаци који се односе на постојање библиотеке и један мањи списак књига које су проглашене за културно добро од изузетног значаја.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

Библиотека Историјског архива Шумадије, библиотечка грађа, архивска грађа, стара и ретка књига, књижни фонд.

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES: