Категорија 2022

РОДОВИ МАЈСКЕ КОМПАНИЈЕ (1772-1786)

Шумадијски анали 12 (2022) (стр. 242-248)  АУТОР(И) / AUTHOR(S): Петар М. Демић Е-АДРЕСА / E-MAIL:  Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: Српско становништво дошло је на подручје Банске Крајине углавном у неколико већих таласа од краја XVII…

Детаљније

РАЗВОЈ ТЕНКОВА У ЈУГОСЛАВИЈИ

Шумадијски анали 12 (2022) (стр. 235-239)  АУТОР(И) / AUTHOR(S): Небојша Ђокић Е-АДРЕСА / E-MAIL:  Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: У тексту је укратко дат развој домаћих конструкција тенкова у периоду од 1950. до 1980. године. Најпре…

Детаљније

МОГУЋНОСТИ ИСТРАЖИВАЊА ПРОШЛОСТИ РОМСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ У АРХИВИМА – ПРИМЕР ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ШУМАДИЈЕ КРАГУЈЕВАЦ

Шумадијски анали 12 (2022) (стр. 225-234)  АУТОР(И) / AUTHOR(S): Славко Степановић Е-АДРЕСА / E-MAIL:  Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: Будући да је истраживање историје ромске популације још увек у повоју, како на европском тако и постјугословенском…

Детаљније

ПОСЛЕДИЦЕ ПАНДЕМИЈЕ ШПАНСКЕ ГРОЗНИЦЕ 1918-1919. НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

Шумадијски анали 12 (2022) (стр. 189-224)  АУТОР(И) / AUTHOR(S): Зорица Петровић, Владимир Кривошејев Е-АДРЕСА / E-MAIL:  Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: Апстракт: Шпанска грозница је 1918-1919. захватила целу планету. Од пандемије је оболело око пет стотина,…

Детаљније

ШПАНСКА ГРОЗНИЦА У КРАГУЈЕВЦУ 1918.

Шумадијски анали 12 (2022) (стр. 174-188)  АУТОР(И) / AUTHOR(S): Владимир Кривошејев Е-АДРЕСА / E-MAIL:  Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: Пандемија шпанске грознице, која се у три таласа током 1918–1919. са епидемијским реповима и током наредних пар…

Детаљније

ТРГОВАЧКА ШКОЛА КРАГУЈЕВАЧКЕ ТРГОВАЧКЕ ОМЛАДИНЕ (1890-1944)

Шумадијски анали 12 (2022) (стр. 164-173)  АУТОР(И) / AUTHOR(S): Јелена Микићевић Е-АДРЕСА / E-MAIL:  Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: У раду се говори о Крагујевачкој трговачкој школи, која је основана у оквиру привредног и културно-образовног Удружења…

Детаљније

СТРУЧНА ШКОЛА СА ПРАКТИЧНОМ ОБУКОМ ЗА КРОЈЕЊЕ РУБЉА И ЖЕНСКОГ ОДЕЛА У КРАГУЈЕВЦУ 1884–1962

Шумадијски анали 12 (2022) (стр. 138-163)  АУТОР(И) / AUTHOR(S): Бојана Миленовић Е-АДРЕСА / E-MAIL:  Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: У раду се презентује рад Стручне школе са практичном обуком за кројење рубља и женског одела у…

Детаљније

ПОРОДИЦА ФИАЛА: ПОСЛОВНИ УСПОН И УЧЕШЋЕ НА МЕЂУНАРОДНИМ И ДОМАЋИМ ИЗЛОЖБАМА

Шумадијски анали 12 (2022) (стр. 89-137)  АУТОР(И) / AUTHOR(S): Бојана Топаловић Е-АДРЕСА / E-MAIL:  Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: Породица Фиала1 препознатљива је у историји Крагујевца као једна од неколико које су утемељиле индустрију у граду.…

Детаљније

ЦРКВЕНИ ШЕМАТИЗАМ БЕОГРАДСКО-СРЕМСКЕ ЕПАРХИЈЕ -НАХИЈЕ БЕОГРАД, ЖЕЛЕЗНИК, АВАЛА И ЗЕМУН – У XVI ВЕКУ ПРЕМА ТУРСКИМ КАТАСТАРСКИМ ПОПИСИМА

Шумадијски анали 12 (2022) (стр. 64-88)  АУТОР(И) / AUTHOR(S): Живојин Андрејић Е-АДРЕСА / E-MAIL: mitcentar@mts.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: Анализом турских пописа нахија Београд, Железник, Авала и Земун из XVI века у раду се врши…

Детаљније

ЗНАМЕНИТА ФАМИЛИЈА ГРУЖАНСКИХ ОТАШЕВИЋА ИЗ ПРВОГ И ДРУГОГ СРПСКОГ УСТАНКА

Шумадијски анали 12 (2022) (стр. 35-63)  АУТОР(И) / AUTHOR(S): Живојин Андрејић Е-АДРЕСА / E-MAIL: mitcentar@mts.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: У раду се врши истраживање порекла знамените гружанске породице Оташевић из времена Првог и Другог српског…

Детаљније