Категорија 2022

ТАЈНЕ УВЕЋАЊА: ТЕХНОЛОГИЈА И ИМАГИНАЦИЈА У ДЕЛУ ДОНА ДЕЛИЛА И МИКЕЛАНЂЕЛА АНТОНИОНИЈА

Наслеђе 53 (2022), стр. 247-265 АУТОР(И): Александра Ч. Вукотић Е-АДРЕСА: anjamaric@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Рад истражује проблем односа технологије и имагинације у поетици Дона ДеЛила и Микеланђела Антонионија, првенствено кроз анализу романа Вага (Libra, 1988), Подземље…

Детаљније

ЕЛЕМЕНТИ ПОПУЛАРНЕ КУЛТУРЕ И ЊИХОВА ФУНКЦИЈА У „ДОРУЧКУ КОД ТИФАНИЈА“ ТРУМАНА КАПОТЕА И БЛЕЈКА ЕДВАРДСА

Наслеђе 53 (2022), стр. 229-245 АУТОР(И): Јелена Б. Ђукић Е-АДРЕСА: helenadjukic@yahoo.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду се анализира роман Доручак код Тифанија Трумана Капотеа и његова адаптација у филм Блејка Едвардса  у  односу на елементе популарне…

Детаљније

СИМБОЛИЧКИ И ПОЛИТИЧКИ ИДЕНТИТЕТ БЕОГРАДА И САРАЈЕВА У РОМАНУ „ГОСПОЂИЦА“ ИВЕ АНДРИЋА

Наслеђе 53 (2022), стр. 215-228 АУТОР(И): Ана С. Живковић Е-АДРЕСА: ana.zivkovic@filum.kg.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Предмет овог рада обухвата симболички и политички иден- титет Београда и Сарајева у роману Госпођица Иве Андрића. Здруживањем теоријских претпоставки когнитивне наратологије…

Детаљније

O ПОДЕЛИ РЕЧИ НА КРАЈУ РЕДА У ПИСМЕНИМ ЗАДАЦИМА

Наслеђе 53 (2022), стр. 185-201 АУТОР(И): Ивана Ђ. Ђорђев Е-АДРЕСА: ivanacurcin@yahoo.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Развојем електронске писмености и доминацијом штампаног текста над рукописним, потреба за познавањем правила поделе речи на крају реда све је мања; међутим,…

Детаљније

АНАЛИЗА МУЛТИМОДАЛНИХ АКТИВНОСТИ СТУДЕНАТА ХИСПАНИСТИКЕ

Наслеђе 53 (2022), стр. 169-184 АУТОР(И): Милена М. Видосављевић Е-АДРЕСА: mika_vido_88@yahoo.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Мултимодалност у настави све више придобија пажњу у савре- меним истраживањима и научној литератури. Она представља посебну комуникацију која се ослања на…

Детаљније

АНАЛИЗА ДИДАКТИЧКОГ ДИСКУРСА У ФУНКЦИЈИ ПИСАЊА ПРИПРЕМЕ ЗА ЧАС ФРАНЦУСКОГ ЈЕЗИКА

Наслеђе 53 (2022), стр. 151-167 АУТОР(И): Јелена Б. Бакалуца Е-АДРЕСА: jelena.brajovic@fil.bg.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У образовању будућих наставника страног језика, писана припрема за час представља и циљ и средство – ова врста дидак- тичког дискурса требало…

Детаљније

УСПЕШНОСТ И ВАРАЊЕ НА E-КОЛОКВИЈУМУ: ЕВАЛУАЦИЈА ИЗ УГЛА СТУДЕНАТА

Наслеђе 53 (2022), стр. 129-150 АУТОР(И): Георгина В. Фреи Е-АДРЕСА: georgina.dragovic@filum.kg.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Са циљем да се испита да ли се е-колоквијум може приме- нити као ефикасан вид процене знања и вештина за обављање преводилачке…

Детаљније