Категорија 2022

Using Fuzzy Logic to Assess Studentsʼ Mathematical Knowledge

Наука и образовање – изазови и перспективе (2022) (стр. 263-278) АУТОР(И): Daniel Doz, Darjo Felda, Mara Cotič Е-АДРЕСА: daniel.doz@upr.si Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Assessing students’ mathematical knowledge informs students, educators, and parents about students’ mathematical competencies. In…

Детаљније

Непозната и променљива – проблем учења ране алгебре

Наука и образовање – изазови и перспективе (2022) (стр. 245-262) АУТОР(И): Ненад Милинковић, Сања Маричић Е-АДРЕСА: milinkovic.nenad84@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду аутори скрећу пажњу на потешкоће које прате уво- ђење симбола и симболичке нотације у…

Детаљније

Неки проблеми у логичком закључивању у настави математике

Наука и образовање – изазови и перспективе (2022) (стр. 231-244) АУТОР(И): Оливера Марковић, Миломир Ерић Е-АДРЕСА: markovic@pfu.kg.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У овом раду, кроз спроведено истраживање и анализу добијених резултата, бавили смо се проблемима и грешкама…

Детаљније

Да ли српска најједноставнија природна подела дана (и ноћи) може да буде изазов за Пољаке при учењу српског језика као страног?

Наука и образовање – изазови и перспективе (2022) (стр. 221-230) АУТОР(И): Роберт Боњковски Е-АДРЕСА: robert.bonkowski@us.edu.pl Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду је реч о једном исечку из богате лексике српског језика о рачунању времена у вези са…

Детаљније

Мобилна апликација у функцији унапређења предшколског васпитања и образовања

Наука и образовање – изазови и перспективе (2022) (стр. 201-218) АУТОР(И): Миљана Младеновић, Биљана Новковић Цветковић, Милан Крстић Е-АДРЕСА: miljanam@pfvr.ni.ac.rs; Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Пандемија вируса ковид-19 убрзала је имплементацију учења на даљину и дигиталних технологија у…

Детаљније

Анализа ефеката примене различитих платформи за учење програмирања

Наука и образовање – изазови и перспективе (2022) (стр. 179-200) АУТОР(И): Биљана Ђорић Е-АДРЕСА: biljana.djoric@ftn.kg.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Захтеви за развојем дигиталних вештина постају све заступљенији. Наставни програми учења у земљама широм света су све више…

Детаљније

Статус истраживања комуникационе компетентности наставника у протеклих десет година

Наука и образовање – изазови и перспективе (2022) (стр. 157-178) АУТОР(И): Лидија Златић Е-АДРЕСА: lzlatic@ptt.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Сложеност нових улога наставника током његовог конти- нуираног професионалног развоја подразумева такође високо развијене комуникационе вештине. У раду…

Детаљније

“Parent” or “Friend”: Teacher Metaphors from the Perspective of Future Teachers

Наука и образовање – изазови и перспективе (2022) (стр. 143-156) АУТОР(И): Silva Bratož, Anja Pirih, Mojca Ţefran Е-АДРЕСА: silva.bratoz@upr.si Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Several studies in the area of education have recently applied metaphor analysis as an…

Детаљније

Системски приступ породици – импликације за праксу у условима епидемије ковид-19

Наука и образовање – изазови и перспективе (2022) (стр. 121-142) АУТОР(И): Наташа Николић Е-АДРЕСА: natasa.nikolic@pfu.kg.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У овом раду биће речи о системској породичној теорији и њеним импликацијама на педагошку праксу у условима епидемије…

Детаљније