АПАРТАН ХУМАНИСТИЧКИ РОМАН СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ ЗА ДЕЦУ: ИВАНОВО ОТВАРАЊЕ РАНКА РИСОЈЕВИЋА

Serbian Studies Research (2022)  (стр. 125-134)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Анкица Вучковић

Е-АДРЕСА / E-MAIL: ankica@ptt.rs

Download Full Pdf  

DOI: 10.46793/SSRXIII1.125V

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Међу романима српских писаца за децу у првим деценијама 21. века, роман Иваново отварање Ранка Рисојевића објављен 2000. године је утолико специфичан будући да по својим формалним и садржинским карактеристикама и поетичким опредељењима одудара од доминантних кретања у књижевности децу, у којој се обзнањује као апартан хуманистички роман.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

српски роман за децу, српска књижевност у 21. веку, Ранко Рисојевић, хуманистички роман

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

 • Vuković, dr Novo. Uvod u književnost za djecu i omladinu. Podgorica: ITP „Unireks”, 1996.

 • Вучковић, Анкица. „Прочитати Забавникову награду”. Детињство 3/4 (2001) 33–37.

 • Ђорђевић, Марија, Саратлић, Рада. „У славу уметности и живота». Политика 26. I (2001): 14.

 • М. „Најбољи роман за младе Иваново отварање”. Политика, 18.1.2001.
  Mandić, Igor. „Zavičajna proz”a. Nin, broj 1963, 14.8.(1988): 15.

 • Марјановић, Воја. „Роман о слепом дечаку”. Борба 5. IV (2001): 10.

 • Огњановић, М. „Деци, с поштовањем”. Политика 24. I (2001): 14.

 • Петровић, Тихомир. Увод у књижевност за децу. Нови Сад: Змајеве дечје игре, 2011.

 • Рисојевић, Ранко. Иваново отварање. Бања Лука: Петар Кочић, 2000.
 • Ристановић, Цвијетин. Ранко Рисојевић. Ристановић, Цвијетин. Простори дјетињства. Српско Сарајево: Завод за уџбенике и наставна средстава РС, 2002, 237–250.
 • Турјачанин, Зорица. „Успон се наставља (Роман за дјецу у Републици Српској)”. Детињство 1/2 (2001): 24–30.

 • Crnković, Milan. Dečja književnost. Zagreb: Školska knjiga, 1984.