ФИЛИП К. ДИК: ОД ФАНТАЗИЈЕ ДО ДУХОВНЕ РЕАЛНОСТИ

Serbian Studies Research (2022)  (стр. 135-148)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Александар Гајић

Е-АДРЕСА / E-MAIL: romero@eunet.rs

Download Full Pdf  

DOI: 10.46793/SSRXIII1.135G

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Критичким освртном на скромне домете савремене научне фантастике као књижевног жанра, рад нас уводи у дело једног од ретких оригиналних аутора овог правца током друге половине 20. века, Филипа К. Дика. Полазећи од биографских и карактерних податка везаних за овог маргиналног писца петпарачких прича који је тек постхумно стекао светску славу и књижевну признатост, рад се у првом делу усредсређује на Диково разумевање фантастике и фантастичног, које су управо због своје ширине и дистопијских одлика данас популарније него у време када су писане. Други део рада бави се религиозно-духовним ставовима који провејавају у другом делу списатељског опуса Филипа К. Дика који се тумаче као његов лични покушај литерарне потраге за вертикалом нормалности и истинске људскости у свету духовног и технолошког отуђења.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

научна фантастика, дистопија, Филип Дик, духовност, хришћански гностицизам

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

  • Генис, Александр. Вести из Едена. Београд: Геопоетика, 2003.
  • Dick, Philip K. ”Philip K. Dick On Philosophy: A Brief Interview”. Conducted by Frank C. Bertrand, 1980, 1988.
  • Dick, Philip K. Shifting realities of Philip K. Dick: Selected Literary and Philosophical Writings. Ed. Sutin Lawrence. New York: Vintage Books, 1995.
  • Dick, Philip K. In Pursuit of Valis: Selections from the Exegesis. Ed. Sutin Lawrence. Novato, CA and Lancaster, PA: Underwood-Miller, 1991.
  • Hall, Edward T. Beyond Culture. New York: Anchor Books, 1976.