Детињство 1 (2024)

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/Childhood24.2

Вања Д. ПЕТРОВИЋ, Барбара A. БАЛОХ, РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА РАТA У СЛИКОВНИЦАМА БЕЗ ТЕКСТА: ЗАПИТАНОСТ, СТРАХ, БЕЗНАЂЕ И НАДА

10.46793/Childhood24.2.007P

7-17

Софија П. МАТИЋ, АБЈЕКТНО У ПРИПОВЕДНОЈ ЗБИРЦИ ВЕЛИКО ДВОРИШТЕ CТЕВАНА РАИЧКОВИЋА

10.46793/Childhood24.2.018M

18-27

Лола Д. СТОЈАНОВИЋ, ИДЕНТИТЕТ И СЕЋАЊЕ У РАНИМ ЈАДИМА ДАНИЛА КИША (ИНТЕРПРЕТАТИВНИ И МЕТОДИЧКИ АСПЕКТИ)

10.46793/Childhood24.2.028S

28-43

Dragica A. DRAGUN, TEODICEJA I RECEPCIJA EMOCIONALNOG U DNEVNIKU ANNE FRANK

10.46793/Childhood24.2.044D

44-58

Мирјана М. СТАКИЋ, ЛИЦЕ И НАЛИЧЈЕ СТРАХА У  ПРИЧАМА ЗА ДЕЦУ ПРЕЖИХОВА ВОРАНЦA, ИВА ЗОРМАНА И ЈАЊЕ ВИДМАР

10.46793/Childhood24.2.059S

59-67

Милутин Б. ЂУРИЧКОВИЋ, ВРШЊАЧКО НАСИЉЕ И СМРТ У ПРИПОВЕЦИ „ДЕЦА НОЋИ” ЛАЗЕ ЛАЗИЋА

10.46793/Childhood24.2.068DJ

68-73

Ленка С. НАСТАСИЋ, ПРЕВАЗИЋИ ТИШИНУ (ОДНОС ПРЕМА НАСИЉУ У РОМАНУ МИКА ЈЕЛЕНЕ АНГЕЛОВСКИ)

10.46793/Childhood24.2.074N

74-83

Владимир М. Вукомановић Растегорац, ТУМАЧЕЊЕ ПЕСАМА СА МОТИВОМ СМРТИ ЖИВОТИЊЕИ РАЗВОЈ ЕМПАТИЈЕ КОД ДЕЦЕ – БИБЛИОТЕРАПИЈСКИ И МЕТОДИЧКИ АСПЕКТИ

10.46793/Childhood24.2.084VR

84-97

Валерија Б. ЈАНИЋИЈЕВИЋ, МАНИФЕСТ О ЧИТАЊУ И ПОТРЕБА ЗА ПРИХВАТАЊЕМ: РОМАНИ ЈАСМИНКЕ ПЕТРОВИЋ У ПРОГРАМИМА ЗА РАЗРЕДНУ НАСТАВУ КЊИЖЕВНОСТИ

10.46793/Childhood24.2.098J

98-111

Биљана Т. ПЕТРОВИЋ, ВЕВЕРИЦА ПЛАШЉИВИЦА МЕЛАНИ ВОТ – ИНТЕРАКЦИЈА ВЕРБАЛНОГ И ВИЗУЕЛНОГ

10.46793/Childhood24.2.112P

112-123

Maja S. VERDONIK, Marija Eliza R. SEREKI, VERBAL – VISUAL DISCOURSES OF PROBLEM PICTURE BOOKS DEALING WITH EMOTIONS

10.46793/Childhood24.2.124V

124-133

Данијела С. ЋИРЈАКОВИЋ, РЕЧИ КОЈЕ ЛЕЧЕ – БИБЛИОТЕРАПИЈА КАО ВИД ЕМОЦИОНАЛНОГ И СОЦИЈАЛНОГ РАСТА КОД ДEЦЕ

10.46793/Childhood24.2.134C

134-145

Шејла И. КАДРИБАШИЋ, ЕТНОПЕДАГОШКИ ЗНАЧАЈ МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА КАО СОЦИОПЕДАГОШКИ КОНТЕКСТ ИНКЛУЗИЈЕ

10.46793/Childhood24.2.146K

146-157