Категорија Липар

ДОПРИНОС КЊИЖЕВНИХ ТЕКСТОВА ОСТВАРИВАЊУ ЕМОЦИОНАЛНО-АФЕКТИВНИХ ЦИЉЕВА НАСТАВЕ НЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА

Липар 83 (2024) (стр. 159-172) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Душица З. Алексић Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: Предмет овог рада је испитивање доприноса употребе књижевних текстова остваривању емоционално-афективних циљева у процесу наставе и учења немачког као страног…

Детаљније

ПОЗИТИВНА ЕВАЛУАЦИЈА У НЕГАТИВНОЈ КРИТИЦИ: ТИПОВИ И ФУНЦИЈЕ (НА ПРИМЕРИМА ИЗ МЕЂУРАТНИХ БРОЈЕВА ЈУЖНОСЛОВЕНСКОГ ФИЛОЛОГА)

Липар 83 (2024) (стр. 145-157) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Александра Д. Ракић, Ана Љ. Вучићевић Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: негативна оцена. Корпус за рад чини 36 приказа (18 из двадесетих година ХХ века и 18 из…

Детаљније

УЛОГА ФОТОГРАФИЈЕ У РОМАНУ АЛЕКСАНДРА ХЕМОНА „ПРОЈЕКТ  ЛАЗАРУС“

Липар 83 (2024) (стр. 129-143) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Александра П. Тодоровић Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: На који начин иста траума може да обележи различито искуство, као и одговоре на њу, показује нам роман Александра Хемона…

Детаљније

ТАМНИЦА КАО ПАД И АПОКАЛИПСА У ПРИПОВЕДАЧКОЈ ПРОЗИ ИВЕ АНДРИЋА

Липар 83 (2024) (стр. 117-128) АУТОР(И) / AUTHOR(S):  Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: У раду се испитује семантика тамнице у приповеткама Иве Андрића, примарно у пишчевом тамничком циклусу прича. На теоријском трагу Нортропа Фраја, Николаја Берђајева…

Детаљније

С ОНЕ СТРАНЕ ЛАКАНОВОГ ОГЛЕДАЛА: ДОРИЈАН ГРЕЈ ПРОТИВ ПОРТРЕТА – ПСИХОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈЕДНОГ (САМО)УБИЦЕ

Липар 83 (2024) (стр. 93-101) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Јана Бошковић Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: Иако теме нарцисоидности у роману Слика Доријана Греја нису стране критици, овај рад упутиће се том стазом научне знатижеље. Оправдање за…

Детаљније

СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧКИ ОДНОСИ БОРХЕСОВЕ ПРИЧЕ „ВРТ СА РАЧВАСТИМ СТАЗАМА „И ПАВИЋЕВОГ РОМАНА „УНИКАТ“

Липар 83 (2024) (стр. 83-92) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Никола З. Пеулић Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: Предмет овог рада јесте преиспитивање семантике и структуре Борхесове приче Врт са рачвастим стазама и Павићевог романа Уникат. Циљ истраживања…

Детаљније

„СЕКС-АПЕЛ“ У МЕЂУРАТНОМ БЕОГРАДУ: РОДНО ЧИТАЊЕ ТЕРАЗИЈА БОШКА ТОКИНА

Липар 83 (2024) (стр. 69-82) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Милош Д. Михаиловић Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: Циљ овог рада јесте проучавање родних идентитета у роману Теразије Бошка Токина, који део књижевне критике сматра нашим првим модерним…

Детаљније