Категорија 82

ЗАМКЕ У ПРЕВОЂЕЊУ ПОЛИСЕМИЧНИХ ЛЕКСЕМА – ПРЕВОЂЕЊЕ ВИШЕЗНАЧНИЦА У ПРЕВОДУ ЗБИРКЕ ШУМ РАНКА РИСОЈЕВИЋА НА ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК

Липар 82 (2023) (стр. 183-195) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Милица М. Галић Петровић Е-АДРЕСА / E-MAIL: milicamgalic@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: Полисемичност као карактеристика појединих лексема главно је средство постизања онеобичености конструкција на начин да се…

Детаљније

РАЗВОЈ МУЗИЧКИХ СПОСОБНОСТИ И (МУЗИЧКЕ) КРЕАТИВНОСТИ КРОЗ ПРИМЕНУ ИМПРОВИЗАЦИЈЕ У НАСТАВИ МУЗИКЕ

Липар 82 (2023) (стр. 165-181) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Богдан Р. Пиндовић Е-АДРЕСА / E-MAIL: bogdan.pindovic@art.pr.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: У овом раду користили смо методу теоријске анализе претходних истраживања о музичким способностима, као основни услов…

Детаљније

КРИТИЧКА РЕЦЕПЦИЈА ПЕСНИШТВА СИМЕ ПАНДУРОВИЋА КРАЈЕМ XX И ПОЧЕТКОМ XXI ВЕКА

Липар 82 (2023) (стр. 155-164) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Жељка Петронијевић Е-АДРЕСА / E-MAIL: zeljkak3@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: Циљ нашег истраживања је однос књижевне критике с краја ХХ и почетком ХХI века према једном од…

Детаљније

ПОЕТИКА ДИСТОПИЈСКИХ ХРОНОТОПА У РОМАНУ „СТАЛНО СЕ ВРАЋАЈУЋИ КУЋИ“ УРСУЛЕ К. ЛЕГВИН

Липар 82 (2023) (стр. 123-138) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Јелена Р. Пенезић Е-АДРЕСА / E-MAIL: jelena.vilotijevic@filum.kg.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: Роман Стално се враћајући кући Урсуле К. Легвин обично се маркира као својеврстан жанровски искорак у…

Детаљније