(doi:10.46793/LIPAR77)

 

САДРЖАЈ

Студије

[11-32] Бранка Л. Миленковић, Сања Р. Јосифовић-Елезовић, РЕТРОСПЕКТИВНИ ОГЛЕД ЈЕЗИЧКИХ ВЕШТИНА У НАСТАВИ СТРАНОГ ЈЕЗИКА И СТАТУС ВЕШТИНЕ ПИСАЊА (DOI:10.46793/LIPAR77.011M)

[33-46] Гордана И. Залад, „СВЕДОЧЕЊЕ ГОЛООТОЧКЕ ЗАТВОРЕНИЦЕ СМИЉЕ ФИЛИПЧЕВ И УТИЦАЈ КОМУНИСТИЧКЕ ИДЕОЛОГИЈЕ НА ЖИВОТ И СТРАДАЊЕ ЈЕДНЕ ПОРОДИЦЕ” (DOI:10.46793/LIPAR77.033Z)

[47-75] Маја М. Андријевић, (РЕ)КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЈА ПОЈМА АУТЕНТИЧНОСТИ У САВРЕМЕНОЈ НАСТАВИ СТРАНИХ ЈЕЗИКА (DOI:10.46793/LIPAR77.047A)

[77-97] Марија Н. Вујовић, ГРЕШКЕ У УПОТРЕБИ ОДРЕЂЕНОГ ЧЛАНА ИЗАЗВАНЕ НЕГАТИВНИМ ТРАНСФЕРОМ ТОКОМ УЧЕЊА ТИПОЛОШКИ СЛИЧНИХ ЈЕЗИКА (СЛУЧАЈ ИТАЛИЈАНСКОГ КАО Л2 И ШПАНСКОГ КАО Л3 ИЗ ПЕРСПЕКТИВЕ СРБОФОНИХ ГОВОРНИКА) (DOI:10.46793/LIPAR77.077V)

[99-121] Сања Рафаиловић, ПОПУЛАРНА КУЛТУРА И ФОРМАЦИЈЕ ДРУШТВЕНОГ ПОВЕЗИВАЊА ДРАМСКИХ ЛИКОВА ХАРОЛДА ПИНТЕРА (DOI:10.46793/LIPAR77.099R)

[123-148] Ivana S. Jovanović Nikolić, SUBVERZIVNA ULOGA MUZIKE U PROCESU REKONSTRUKCIJE IDENTITETA U ROMANU LJUBAV TONI MORISON (DOI:10.46793/LIPAR77.123JN)

Чланци

[151-161] Бранка У. Тодоровић, ОБЛИЦИ ПОБУНЕ У САМОКОВЛИЈИНОЈ И АНДРИЋЕВОЈ ПРОЗИ (DOI:10.46793/LIPAR77.151T)

[163-171] Драгана Ж. Мирчић Панић, ИСТОРИЈА ЈЕЗИЧКОГ ТЕСТИРАЊА (DOI:10.46793/LIPAR77.163MP)

[173-188] Jелена Р. Вилотијевић, КИБЕР-ПРОСТОР И КИБЕР-СУБЈЕКТИВИТЕТ: СЛУЧАЈ НЕУРОМАНТ (DOI:10.46793/LIPAR77.173V)

[189-202] Марија Ж. Ненадић, У ПОТРАЗИ ЗА НАУЧНИМ РЕВОЛУЦИЈАМА: СЕМИОТИЧКИ, ИНФЕРЕНЦИЈАЛНИ И КОГНИТИВНО-ИНФЕРЕНЦИЈАЛНИ МОДЕЛ КОМУНИКАЦИЈЕ (DOI:10.46793/LIPAR77.189N)

[203-211] Милица Г. Перић, СЛИКА МЕДИТЕРАНА У СРПСКОЈ КЊИЖЕВНОСТИ: ВЕНЕЦИЈА ВЛАДИМИРА ПИШТАЛА (DOI:10.46793/LIPAR77.203P)

[213-232] Младен Г. Милосављевић, КАКО САМОСТАЛНО УЧИТИ ЈЕЗИК ПОСРЕДСТВОМ ИНТЕРНЕТ РЕСУРСА: ТЕОРИЈСКИ И ПРАКТИЧНИ АСПЕКТИ (DOI:10.46793/LIPAR77.213M)

[233-241] Никола Пеулић, ПЕЛИКАН КАО ИСТОРИЈСКА РЕФЕРЕНЦА ЧАРЛСА I У РОМАНУ О ЛОНДОНУ МИЛОША ЦРЊАНСКОГ (DOI:10.46793/LIPAR77.233P)

[243-256] Верка Г. Карић, PERSONAE DRAMATIS У ДРАМИ ЈЕРМА ФЕДЕРИКА ГАРСИЈА ЛОРКЕ  (DOI:10.46793/LIPAR77.243K)

[257-270] Теодора С. Илић, АНАЛИЗА ДРАМЕ МУВЕ ЖАНА ПОЛА САРТРА ПРЕМА МИТОЛОШКО-РИТУАЛНОЈ КРИТИЦИ (DOI:10.46793/LIPAR77.257I)

[271-280] Жарко Б. Вељковић, МОЖЕ ЛИ СЕ РЕЋИ У БОЉШОМ ТЕАТРУ? (DOI:10.46793/LIPAR77.271V)

Прикази

[283-288] Марко М. Милошевић, О РАНОЈ ИСТОРИЈИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА (DOI:10.46793/LIPAR77.283M)

[289-297] Арсеније М. Сретковић, ЛИНГВИСТИКА И СТИЛИСТИКА МЕДИОЛОШКИХ РОДОВА И ВРСТА (DOI:10.46793/LIPAR77.289S)

[299-302] Данко Камчевски, ПРОКЛЕТИЈЕ ДЕЈАНА ОГЊАНОВИЋА: РОМАН О ТАЈНИМ И ОПАСНИМ СТАЗАМА (DOI:10.46793/LIPAR77.299K)

[303-306] Катарина Лазић, ПАТРИЈАРХАТ И ИНЦЕСТ У КЊИЖЕВНОСТИ (DOI:10.46793/LIPAR77.303L)

[307-312] Милош Д. Михаиловић, КЉУЧ И КРИПТА (DOI:10.46793/LIPAR77.307M)

Хронике

[315-321] Тамара Тубић, Ирена Планинчић и Кристина Кљајић, ПРВА ШКОЛА ИСТОРИЈЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА У ТРШИЋУ (DOI:10.46793/LIPAR77.315T)