КАКО САМОСТАЛНО УЧИТИ ЈЕЗИК ПОСРЕДСТВОМ ИНТЕРНЕТ РЕСУРСА: ТЕОРИЈСКИ И ПРАКТИЧНИ АСПЕКТИ

Липар 77 (2022), (стр. 213-232)

АУТОР(И): Младен Г. Милосављевић

Е-АДРЕСА: mladenmilosavljevic7@gmail.com

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/LIPAR77.213M

САЖЕТАК:

Променом аспеката живота под утицајем савремених технологија које се развијају израженом брзином једнако је захваћено поље лингвистике и наставе језика. У овом раду аутор ће покушати да пронађе одговор на питање како пронаћи и користити интернет ресурсе за учење језика, како то урадити самостално, као и које су границе и услови    те аутономије у учењу. Рад ће се темељити на научним радовима и истраживањима из поља самосталности ученика, интернет ресурса, модерне наставе језика, психолошких аспеката овог процеса, али такође и на личном искуству аутора који је на овај начин остварио незанемарљив напредак у француском језику. Истраживање је показало да је самостално учење страног језика посредством интернет ресурса, када се испуне одређени методолошки и психолошки услови, могуће, а дан-данас вероватно представља и најбоље решење из различитих аспеката о којима ће бити речи.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

страни језици, самостално учење, аутономија ученика, мотивација, интернет, интернет ресурси, платформе за учење језика, Дуолинго, Мемрајз, Јутјуб

ЛИТЕРАТУРА:

 • Аминатун 2019: D. Aminatun, Using “Memrise” to Boost English for Business Vocabulary Mastery: Students’ Viewpoint, Bandar Lampung: Universitas Teknokrat Indonesia.
 • Бринер 2013: I. Brünner, Using Language Learning Resources on Youtube, Lüneburg: Leuphana University of Lüneburg.
 • Бркановић 2019: L. Brkanović, Multimedij u učenju stranih jezika za početnike, Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 • Ђанели и Сани 2010: G. Gianelli e C. Sani, “Firenze com’era”. Progetto per l’apprendimento autonomo della lingua italiana, Firenze: Firenze University Press.
 • ЗЕО 2002: Zajednički evropski okvir za učenje, nastavu i ocjenjivanje jezika, Podgorica.
 • Истифци 2016: I. Istifci, Perceptions of Turkish EFL Students on Online Language Learning Platforms and Blended Language Learning, Eskisehir: Anadolu University.
 • Лебел 2008: C. Lebel, Le tuteur et l’autonomie de l’étudiant à distance, Montréal: Université de Montréal.
 • Лиу 2015: H.-J. Liu, Learner Autonomy: The Role of Motivation in Foreign Language Learning, Changhua, Department of English Da-Yeh University, Taiwan.
 • Лолор и Хонијак 2012: K. B. Lawlor, M. J. Honyak, SMART Goals: How the Application of SMART Goals Can Contribute to Achievement of Student Learning Outcomes, Pensacola: University of West Florida.
 • Манжно 1998: F. Mangenot, Classification des apports d’Internet à l’apprentissage des langues, Strasbourg: ALSIC.
 • Менегале 2009: M. Menegale, L’apprendimento autnomo e le lingue straniere: stato dell’arte e nuovi percorsi di ricerca, Venezia: Università Ca’ Foscari.
 • Мичике 2008: G. Miccichè, E-learning e apprendimento dell’italiano come lingua straniera, Canberra: Australian National University.
 • Олек 1990: H. Holec, Qu’est-ce qu’apprendre à apprendre, Nancy: Université Nancy II.
 • Орешки, Микулан и Легац 2018: P. Oreški, K. Mikulan, V. Legac, Benefits and Deficiencies of Mobile Foreign Language Learning Applications, Zagreb: University of Zagreb.
 • Рот 2004: Н. Рот, Општа психологија, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
 • Британика 2010, а: The Internet. Encyclopaedia Britannica. ‹https://www. britannica.com/technology/ Internet›. 20.7.2021.
 • Британика 2010, б: Web 2.0. Encyclopaedia Britannica. ‹https://www.britannica. com/topic/Web-20›. 19.7.2021.
 • Лајфвајер 2021: Where is the iPhone made? Lifewire. ‹https://www.lifewire.com/ where-is-the-iphone-made-1999503›. 21.7.2021.