Категорија 77

МОЖЕ ЛИ СЕ РЕЋИ У „БОЉШОМ ТЕАТРУ“?

Липар 77 (2022), (стр. 271-280) АУТОР(И): Жарко Б. Вељковић Е-АДРЕСА: sapphousatthis@gmail.com Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Транскрибујући назив позоришта у Москви Большой театр, норма српског језика се од промене Бољшој теат(а)р, с ген. Бољшоја театра (1960) полако окренула ка…

Детаљније

АНАЛИЗА ДРАМЕ „МУВЕ“ ЖАНА ПОЛА САРТРА ПРЕМА МИТОЛОШКО-РИТУАЛНОЈ КРИТИЦИ

Липар 77 (2022), (стр. 257-270) АУТОР(И): Теодора С. Илић Е-АДРЕСА: teodora.ilic1@gmail.com Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Предмет рада је анализа драме Муве (Les Mouches) аутора Жана Пола Сартра, објављене 1943. године. У раду се полази од дефинисања митолошко-ритуалне теoрије…

Детаљније

PERSONAE DRAMATIS У ДРАМИ „ЈЕРМА“ ФЕДЕРИКА ГАРСИЈА ЛОРКЕ

Липар 77 (2022), (стр. 243-256) АУТОР(И): Верка Г. Карић Е-АДРЕСА: verka_karic@yahoo.com Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Предмет рада јесте представљање лика Јерме у оквиру истоимене драме Федерика Гарсије Лорке (Yerma, 1934). Ослањајући се на модерне драмске теорије, тумачи се…

Детаљније

ПЕЛИКАН КАО ИСТОРИЈСКА РЕФЕРЕНЦА ЧАРЛСА I У „РОМАНУ О ЛОНДОНУ“ МИЛОША ЦРЊАНСКОГ

Липар 77 (2022), (стр. 233-241) АУТОР(И): Никола Пеулић Е-АДРЕСА: nikolapeulic1@hotmail.com Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду је расветљен семантички распон бестијаријумске фигуре пеликана у Роману о Лондону Милоша Црњанског. Прозирност лондонског света овладава животињом као таквом и око…

Детаљније