Категорија 78

ИДЕОЛОШКА РАСЛОЈАВАЊА И КОНСТРУКЦИЈЕ ПОЛУИСТИНА У „ЛАГУМУ“ СВЕТЛАНЕ ВЕЛМАР-ЈАНКОВИЋ

Липар 78 (2022), (стр. 219-232) АУТОР(И): Миљана Пешић Е-АДРЕСА: miljanap152@gmail.com Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Предмет овог рада јесте новоисторијско читање романа Лагум Светлане Велмар-Јанковић. Хронотоп послератног Београда и судбине ликова различитих профила у комунистичкој средини погодни су за…

Детаљније

ИДЕОЛОГИЈА ИЗБОРА У РОМАНУ „СЕОБЕ“ МИЛОША ЦРЊАНСКОГ

Липар 78 (2022), (стр. 211-217) АУТОР(И): Часлав В. Николић Е-АДРЕСА: caslav.nikolic@filum.kg.ac.rs Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Када се у роману Сеобе Милоша Црњанског идеја српског избора артикулише једном недовршеном, прекинутом реченицом – „Ви Срби најрадије бирате војнички посао, па…

Детаљније

ЛЕОПАРДИЈЕВА ПОЕЗИЈА КАО АУТОНОМНИ СТВАРАЛАЧКИ ЧИН У КОНТЕКСТУ ИДЕОЛОШКИХ ОПТИМИЗАМА 19. ВЕКА

Липар 78 (2022), (стр. 183-193) АУТОР(И): Данијела М. Јањић Е-АДРЕСА: danijelajanjic@filum.kg.ac.rs Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Непролазност поезије Ђакома Леопардија лежи у аутономији његовог стваралаштва, које се јасно одваја од оптимизама његовог доба и издваја као песимистично, али се…

Детаљније

ЖЕНСКЕ ФИГУРЕ У ФРАНЦУСКИМ СРЕДЊОВЕКОВНИМ БЕСТИЈАРИЈУМИМА: БИОЛОГИЈА КРОЗ ПРИЗМУ ИДЕОЛОГИЈЕ

Липар 78 (2022), (стр. 167-182) АУТОР(И): Марија Панић Е-АДРЕСА: ms.marija.panic@gmail.com Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду се проучава статус женских фигура људи и животиња, као и вредновање женскости уопште узев, у француским бестијаријумима из XII и XIII века.…

Детаљније

КOЛОНИЈАЛНА ПРОПАГАНДА У НЕМАЧКОМ КЊИЖЕВНОМ ДИСКУРСУ ПРВЕ ПОЛОВИНЕ 20. ВЕКА

Липар 78 (2022), (стр. 151-166) АУТОР(И): Наташа П. Ракић Е-АДРЕСА: natasa.rakic@filum.kg.ac.rs Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Идеја о колонизацији ради учвршћивања немачког идентитета и освајања новог простора имплементирана је у немачки књижевни дискурс упоредо са освајањем афричког тла и…

Детаљније

ХОМИ БАБА: ОД ПОСТКОЛОНИЈАЛНИХ ТЕОРИЈА КА ТРАНСКУЛТУРНИМ ПОЛИТИКАМА

Липар 78 (2022), (стр. 139-149) АУТОР(И): Игор Перишић Е-АДРЕСА: perisigor@gmail.com Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Хоми Баба, америчко-индијски књижевни теоретичар и филозоф културе, једна је од кључних фигура постколонијалне теорије. Његов оригинални допринос јесте у увођењу појмова „хибридизација”, „мимикрија”,…

Детаљније

ИДЕОЛОШКИ РАСПОНИ САВРЕМЕНИХ ПРИЧА О КОСОВУ

Липар 78 (2022), (стр. 121-137) АУТОР(И): Александра Д. Матић Е-АДРЕСА: aleksandra.matic@filum.kg.ac.rs Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду се испитују идеолошки распони савремених прича о Косову, као рефлекси друштвене, политичке и културне подлоге у којој настају, и, последично, процеси…

Детаљније