Download Full Pdf   

(doi:10.46793/LIPAR83)

Јасмина С. Ћирић, THE SYMBOLS IN THE BRICK: THE MEANING BEHIND THE APSE OF ST. DEMETRIOS CHURCH (MARK’S MONASTERY) IN MARKOVA SUŠICA NEAR SKOPJE

10.46793/LIPAR83.009C

9-23

Биљана М. Ковач Бејин, ФРАЗЕОЛОГИЗМИ У НЕМАЧКОМ ФИЛМУ ПОСЛЕДЊЕ ПОГУБЉЕЊЕ И ЊИХОВ ПРЕВОД НА СРПСКИ ЈЕЗИК

10.46793/LIPAR83.025KB

25-39

Svjetlana R. Ognjenović, SATIRIČNA PREDSTAVA KAPITALISTIČKIH VRIJEDNOSTI U DRAMI KERIL ČERČIL „OZBILJNA LOVA“

10.46793/LIPAR83.043O

43-58

Ана Д. Козић, ФИГУРА МОЦАРТА У ПЕСМАМА ИВАНА В. ЛАЛИЋА И У ФИЛМУ „АМАДЕУС“ МИЛОША ФОРМАНА

10.46793/LIPAR83.059K

59-68

Милош Д. Михаиловић, „СЕКС-АПЕЛ“ У МЕЂУРАТНОМ БЕОГРАДУ: РОДНО ЧИТАЊЕ ТЕРАЗИЈА БОШКА ТОКИНА

10.46793/LIPAR83.069M

69-82

Никола З. Пеулић, СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧКИ ОДНОСИ БОРХЕСОВЕ ПРИЧЕ „ВРТ СА РАЧВАСТИМ СТАЗАМА „И ПАВИЋЕВОГ РОМАНА „УНИКАТ“

10.46793/LIPAR83.083P

83-92

Јана Бошковић, С ОНЕ СТРАНЕ ЛАКАНОВОГ ОГЛЕДАЛА: ДОРИЈАН ГРЕЈ ПРОТИВ ПОРТРЕТА – ПСИХОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈЕДНОГ (САМО)УБИЦЕ

10.46793/LIPAR83.093B

93-101

Тања П. Којић, ОДНОС ЖИВОТИЊА: ЧОВЈЕК У ПРОЗИ ВЕЉКА ПЕТРОВИЋА

10.46793/LIPAR83.103K

103-116

Лидија В. Петровић, ТАМНИЦА КАО ПАД И АПОКАЛИПСА У ПРИПОВЕДАЧКОЈ ПРОЗИ ИВЕ АНДРИЋА

10.46793/LIPAR83.117P

117-128

Александра П. Тодоровић, УЛОГА ФОТОГРАФИЈЕ У РОМАНУ АЛЕКСАНДРА ХЕМОНА „ПРОЈЕКТ  ЛАЗАРУС“

10.46793/LIPAR83.129T

129-143

Александра Д. Ракић, Ана Љ. Вучићевић, ПОЗИТИВНА ЕВАЛУАЦИЈА У НЕГАТИВНОЈ КРИТИЦИ: ТИПОВИ И ФУНЦИЈЕ (НА ПРИМЕРИМА ИЗ МЕЂУРАТНИХ БРОЈЕВА ЈУЖНОСЛОВЕНСКОГ ФИЛОЛОГА)

10.46793/LIPAR83.145R

145-157

Душица З. Алексић, ДОПРИНОС КЊИЖЕВНИХ ТЕКСТОВА ОСТВАРИВАЊУ ЕМОЦИОНАЛНО-АФЕКТИВНИХ ЦИЉЕВА НАСТАВЕ НЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА

10.46793/LIPAR83.159A

159-172

Сандра М. Карајовић, О ГЛАГОЛИМА: МОДАЛНОСТ, ВИШЕЧЛАНОСТ И ГЛАГОЛСКИ АСПЕКТ

10.46793/LIPAR83.175K

175-182

Марија Н. Митић, ЉУБАВ И СМРТ У САВРЕМЕНОЈ ТУРСКОЈ ПОЕЗИЈИ

10.46793/LIPAR83.183M

183-184