ОДНОС ЖИВОТИЊА: ЧОВЈЕК У ПРОЗИ ВЕЉКА ПЕТРОВИЋА

Липар 83 (2024) (стр. 103-116)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Тања П. Којић

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/LIPAR83.103K

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Улога животиња у литератури одувијек је била не само тематски него и стилски значајна тема још од Езопа и од Орвела. Књижевна критика уочила је да Вељко Петровић посједује вјештину великог приповједача и посматрача живота, нарочито из домена животињског свијета, називајући га најбољим анималистом у српској књижевности. Присутност животиња у приповијеткама Вељка Петровића налази се у срцу његове приповједачке драматургије и указује нам на повезаност и рефлексију животињског свијета у људском и обрнуто. У својим приповијеткама Петровић нам открива да у анималном свијету има занимљивих појединости, као и у људском, и да животињска створења често имају приснији и чистији однос од јединки у људском свијету. У овим приповијеткама животиње и птице доживљавају драме, имају готово људска осјећања, a писац нас уводи у тајне природе и посредством своје љубави придобија и нас за тај свијет.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

Вељко Петровић, анимални свијет, животиње, природа, приповијетка

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

Извори
 • Петровић 1964: В. Петровић, Сабране приповетке, књ. 1: Варљиво пролеће, Нови Сад: Матица српска.
 • Петровић 1964a: В. Петровић, Сабране приповетке, књ. 2: Изданци из опаљена грма I, Нови Сад: Матица српска.
 • Петровић 1964б: В. Петровић, Сабране приповетке, књ. 3: Изданци из опаљена грма II, Нови Сад: Матица српска.
 • Петровић 1964в: В. Петровић, Сабране приповетке, књ. 4: Земља, Нови Сад: Матица српска.
 • Петровић 1964г: В. Петровић, Сабране приповетке, књ. 5: Разговору никад краја I, Нови Сад: Матица српска.
 • Петровић 1964д: В. Петровић, Сабране приповетке, књ. 6: Разговору никад краја II, Нови Сад: Матица српска.
Литература
 • Бахтин 1967: М. Бахтин, Проблеми поетике Достојевског, Београд: Нолит.
 • Вучковић 1990: Р. Вучковић, Модерна српска проза, Београд: Просвета.
 • Глигорић 1963: В. Глигорић, Огледи и студије, Београд: Посвета.
 • Гордић 2000: С. Гордић, Огледи о Вељку Петровићу, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
 • Јеремић 1985: Д. Јеремић, Вељка Петровића поглед на свет, у: Ж. Милисавац (уред.), Дело Вељка Петровића, Нови Сад: Матица српска, 83–100.
 • Кличковић 1977: С. Кличковић, Есеји, Ниш: Градина.
 • Кољевић 1985: С. Кољевић, Приповедачка уметност Вељка Петровића, у: Ј. Јерковић (уред.), Дело Вељка Петровића, Нови Сад: Матица српска, 127–141.
 • Кош 1980: Е. Кош, Приповетка и приповедање, Нови Сад: Матица српска.
 • Огњановић 1982: Д. Огњановић, Анимални свет у прози Вељка Петровића, Сомбор:  Домети: часопис за културу, год. 9, бр. 28, Сомбор, 82–87.
 • Новаковић 1969: Б. Новаковић, Вихорно раздобље, Нови Сад: Матица српска, 67–104.
 • Пејовић 1977: A. Пејовић, Живот и дело Вељка Петровића, Београд: Слобо љубве.
 • Таутовић 1982: Р. Таутовић, Технократ из Раванграда, Сомбор: Домети: часопис за културу, год. 9, бр. 28, Сомбор, 44–49.
 • Филиповић 1980: В. Филиповић, Уметност Вељка Петровића, Приштина: Академија наука и уметности Косова.
 • Цветковић 2011: Т. Цветковић, Границе реалистичког метода Вељка Петровића, у: М. Јосић Вишњић (уред.), Вељкови дани 2011, Сомбор: Градска библиотека „Карло Бијелицки”,