УЛОГА ФОТОГРАФИЈЕ У РОМАНУ АЛЕКСАНДРА ХЕМОНА „ПРОЈЕКТ  ЛАЗАРУС“

Липар 83 (2024) (стр. 129-143)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Александра П. Тодоровић

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/LIPAR83.129T

САЖЕТАК / ABSTRACT:

На који начин иста траума може да обележи различито искуство, као и одговоре на њу, показује нам роман Александра Хемона Пројект Лазарус. Анализирајући ово дело посредством медијума чија се употребна експанзија развија у доба оба рата, објаснићемо на који начин једна истрага, која прати библијско деконструисање и паноптиконски надзор, може бити спроведена посредством фотографије. Да овај роман јесте својеврсни пројекат, потврдићемо рашчитавањем судбина које покушавају изнова да васкрсну, не би ли дошле до заслужене правде. Позивајући се на тумачења Ролана Барта, Сузан Сонтаг, Пола Вирилиа, Валтера Бењамина и Мишела Фукоа, рад ће дати перспективу анархистичког и модерног Лазаруса, који кроз пут пренебрегавања искуства отуђености, трауме и смрти, контроле и преваспитања, жељом и немогућности остварења поново одлази у прошлост и нестајање. Роман који је оформљен као комбинација текстовног, пропраћеног сликовним, у овом раду посматран је као два паралелна дневника, исписана кодовима које је потребно енкодирати.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

Лазарус Авербух, Владимир Брик, Рора, фотографија, траума, десакрализација, контрола, јеванђеље, паноптикон, рат

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

Извори
  • Хемон 2009: А. Хемон, Пројект Лазарус, Загреб: В.Б.З. д.о.о.
Литература
  • Бењамин 2006: В. Бењамин, Мала историја фотографије, Крагујевац: Кораци, св. 7-8, Крагујевац, 131−145.
  • Вирилио 1989: P. Virilio, War and cinemaThe logistics of perception, London: Verso.
  • Фуко 1998: M. Foucault, Panopticism−Discipline and punish, London/ New York: Neal Leach.
  • Смит 2016: M. E. Smith, Investigating Collective Trauma”, Atlanta: International Studies Association annual conference.
  • Сонтаг 2005: S. Sontag, On photography, New York: Farrar, Straus and Giroux.