СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧКИ ОДНОСИ БОРХЕСОВЕ ПРИЧЕ „ВРТ СА РАЧВАСТИМ СТАЗАМА „И ПАВИЋЕВОГ РОМАНА „УНИКАТ“

Липар 83 (2024) (стр. 83-92)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Никола З. Пеулић

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/LIPAR83.083P

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Предмет овог рада јесте преиспитивање семантике и структуре Борхесове приче Врт са рачвастим стазама и Павићевог романа Уникат. Циљ истраживања је да се кроз елементе поетике постмодернизма проговори о сличности наведених дела и то кроз посматрање топоса лавиринта, функције снова и ониричких искустава у Павићевом Уникату, где се посредством снова разрешава смрт оперског певача Дистелија. У Павићевом роману Уникат и Борхесовој причи Врт са рачвастим стазама лавиринт је потенцијални излазак колико и потенцијални ћорсокак. Пред читаоцем романа Уникат поставља се парадоксално питање: да ли роман од сто завршетака заправо има свој коначан крај, или је то само велики лавиринт са стазама које се рачвају. Пред њим је универзална могућност избора, могућност да бира једну од сто стаза врта која ће га одвести до уникатног краја на коме ће пронаћи: убицу, саучесника или самог себе?

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

постмодернизам, лавиринт, стаза, злочин

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

Извори
 • Борхес 1963: Х. Л. Борхес, Маштарије, Београд: Нолит.
 • Павић 2004: М. Павић, Уникат, Београд: Дерета.
 • Павић 2004а: М. Павић, Плава свеска: каталог свих сто завршетака романаделте Уникат, Београд: Дерета.
 • Платон 2015: Платон, Гозба или О љубави, Београд: Дерета.
Литература
 • Батлер 2012: К. Батлер, Постмодернизам Сасвим кратак увод, Београд: Службени гласник.
 • Бодријар 1998: Ж. Бодријар, Савршен злочин, Београд: Часопис Београдски клуб.
 • Дамјанов 2012: С. Дамјанов, Шта то беше српска постмодерна?, Београд: Службени гласник.
 • Делић 1997: Ј. Делић, Фрагменти о Х. Л. Борхесу у светској књижевности, у: Радивоје Константиновић, Филип Матић, Марко Недић (ред.), Хорхе Луис Борхес: радови са међународног књижевнонаучног скупа посвећеног Х. Л. Борхесу одржаног 24. и 25. септембра 1996. године у Београду и други текстови, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, Српска књижевна задруга, Југословенско удружење латиноамериканиста, 112‒129.
 • Живковић 2016: Д. Живковић, Отворени лавиринти: Еко и Павић,  Крагујевац: Филум.
 • Константиновић 1997: Р. Константиновић, Аргентинац космополита, у: Радивоје Константиновић, Филип Матић, Марко Недић (ред.), Хорхе Луис Борхес: радови са међународног књижевнонаучног скупа посвећеног Х. Л. Борхесу одржаног 24. и 25. септембра 1996. године у Београду и други текстови, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, Српска књижевна задруга, Југословенско удружење латиноамериканиста, 23‒29.
 • Лукић 1997: Љ. Лукић, Стварност или мит, у: Р. Константиновић, Ф. Матић, М. Недић (ред.), Хорхе Луис Борхес: радови са међународног књижевнонаучног скупа посвећеног Х. Л. Борхесу одржаног 24. и 25. септембра 1996. године у Београду и други текстови, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, Српска књижевна задруга, Југословенско удружење латиноамериканиста, 205‒215.
 • Павловић 1997: М. Павловић, Борхес и скептицизам нашег века, у: Р. Константиновић, Ф. Матић, М. Недић (ред.), Хорхе Луис Борхес: радови са међународног књижевнонаучног скупа посвећеног Х. Л. Борхесу одржаног 24. и 25. септембра 1996. године у Београду и други текстови, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, Српска књижевна задруга, Југословенско удружење латиноамериканиста, 30‒35.
 • Пијановић 1998: П. Пијановић, Павић, Београд: „Филип Вишњићˮ.
 • Прелевић 1997: Б. Прелевић, Борхесовски инфинитум, у: Р. Константиновић, Ф. Матић, М. Недић (ред.), Хорхе Луис Борхес: радови са међународног књижевнонаучног скупа посвећеног Х. Л. Борхесу одржаног 24. и 25. септембра 1996. године у Београду и други текстови, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, Српска књижевна задруга, Југословенско удружење латиноамериканиста, 103‒106.
 • Хачион 1996: Л. Хачион, Поетика постмодернизма: историја, теорија, фикција, Нови Сад: Светови.