С ОНЕ СТРАНЕ ЛАКАНОВОГ ОГЛЕДАЛА: ДОРИЈАН ГРЕЈ ПРОТИВ ПОРТРЕТА – ПСИХОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈЕДНОГ (САМО)УБИЦЕ

Липар 83 (2024) (стр. 93-101)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Јана Бошковић

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/LIPAR83.093B

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Иако теме нарцисоидности у роману Слика Доријана Греја нису стране критици, овај рад упутиће се том стазом научне знатижеље. Оправдање за то налази у чињеници да од свога зачећа па до данас бављење овим делом се у већини обавља рудиментарно, понекад чак и површно. Овај рад тежи да осветли тамну страну једног литерарног криминалца, при том се не осврћући, као што је то у већини случајева тенденција, на сексуалност епонимног јунака, Доријана Греја. Крећући се методолошким оквиром који упориште налази у Ж. Лакану и његовој Фази огледала као и форензичкој психологији, овај рад тежи да пред читаоца постави психолошки профил нарцисодиног (само)убице, узимајући у обзир не само савремена проучавања, већ и специфични хронотоп када дело настаје. Аспекти који се тичу психологије и психијатрије у овом роману и даље се на критичкој сцени помало налазе у сенци, те овај рад свој допринос налази управо на том месту.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

Оскар Вајлд, Слика Доријана Греја, портрет, огледало, одраз, нарцисизам, идеално ја, пројекција сопства, антиидеално ја

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

  • Арнтфилд 2016: M. Arntfield, Gothic Forensics: Criminal Investigative Procedure in Victorian Horror and Mystery (Semiotics and Popular Culture), New York: Palgrave MacMillan, 161–184.
  • Вајлд 2019: О. Вајлд, Слика Доријана Греја, Београд: Лагуна.
  • Кернберг 2004: О. Kernberg M. D., Aggressivity, Narcissism, and Self-destructiveness in the Psychotherapeutic Relationship, New Haven and London: Yale University Press.
  • Лакан 1983: Ж. Лакан, Списи (избор), „Стадијум огледала као творитељ функције. Ја каква нам се открива у психоаналитичком искуству”, ур. Миодраг Павловић, Београд: Просвета, 5–13.
  • Лоуен 1985: А. Lowen M. D., Narcissism: Denial of the True Self, New York: Touchstone.