SATIRIČNA PREDSTAVA KAPITALISTIČKIH VRIJEDNOSTI U DRAMI KERIL ČERČIL „OZBILJNA LOVA“

Липар 83 (2024) (стр. 43-58)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Svjetlana R. Ognjenović

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/LIPAR83.043O

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Antiutopija koju Keril Čerčil prikazuje u Ozbiljnoj lovi zapravo je replika stvarnog svijeta tačerovske Velike Britanije iz osamdesetih godina prošlog vijeka u kome je Čelična Lejdi oslobodila sile kapitalističke anarhije i razriješila građane bilo kakve moralne i društvene odgovornosti. U ovom komadu, u kome glavne aktere igraju brokeri sa Londonske berze, Čerčil prikazuje hedonistički svijet „bezobrazno” bogatih i nemoralnih ljudi koji zaboravljaju na sve društvene obzire i koji se, u potrazi za profitom i uvećanjem svojih korporativnih i finansijskih imperija, rukovode isključivo sebičnim oportunizmom. Koristeći brojna sredstva oneobičavanja koja onemogućavaju gledaocu identifikaciju sa likovima i radnjom, kao što je upotreba songova, a naročito tekst drame napisan u stihu, Čerčil podstiče kritičko posmatranje i tumačenje ove drame čija se politička efektnost ponekad stavlja pod znak pitanja. Međutim, njenu podrugljivu predstavu komercijalnog totalitarizma nipošto ne treba smatrati politički ograničenom zato što njen politički napad ne djeluje kroz utopijsku, već kritičku politiku koja se suprotstavlja samom centru sistema. Kroz materijalnu kritiku ove antiutopije i razotkrivanje neoliberalnih etičkih zakona kao ništavnih vrijednosti dostojnih „prevaranata, lopova i parazita”, Čerčil zapravo urušava trajektoriju kapitalističke reforme, dovodeći čitav sistem kapitalističke ekonomije pod znak pitanja.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

kapitalizam, novac, pohlepa, antiutopija, savremena drama, tačerizam

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

 • Adiseshiah 2009: S. Adiseshiah, Churchill’s Socialism: Political Resistance in the Plays of Caryl Churchill, Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.
 • Aston 1997: E. Aston, Caryl Churchill, Plymouth: Northcote House Publishers.
 • Aston and Diamond 2009: E. Aston and E. Diamond (eds.), The Cambridge Companion to Caryl Churchill, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Barker 2006: H. Barker, Plays One: Victory, The Europeans, The Possibilities, Scenes from an Execution, London: Oberon Books.
 • Bellringer and Michie 2014: C. Bellringer and R. Michie, “Big Bang in the City of London: an intentional revolution or an accident?”, Financial History Review, 21, 111–137.
 • Churchill 1990: C. Churchill, Plays Two: Softcops, Top girls, Fen, Serious Money, London: Methuen.
 • Churchill 1996: C. Churchill, Plays One: Owners, Traps, Vinegar Tom, Light Shining in Buckinghamshire, Cloud Nine, London: Methuen.
 • Fitzsimons 1989: L. Fitzsimons, File on Churchill, London: Methuen Drama.
 • Goldstein 2011: F. Goldstein, Capitalism at a Dead End, New York: Workers World Publishing.
 • Hooks 2000: B. Hooks, Where We Stand: Class Matters, New York and London: Routledge.
 • Kynaston 2011: D. Kynaston, “Was the Big Bang good for the City of London and Britain?”, The Telegraph, 26 Oct 2011. ‹http://www.telegraph.co.uk/finance/financialcrisis/8850654/Was-the-Big-Bang-good-for-the-City-of-London-and-Britain.html›. 11.09.2016.
 • Ognjenović 2019: S. Ognjenović, „Keril Čerčil u tradiciji postbrehtovskog teatra”, Nauka i stvarnost (Zbornik radova sa naučnog skupa, Pale 2018), Pale: Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Filozofski fakultet, 515–526.
 • Patterson 2003: M. Patterson, Strategies of Political Theatre: Post-War British Playwrights, Ed. David Bradby, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Pinter 1998: H. Pinter, “The US Elephant Must Be Stopped”, in: Various Voices: Prose, Poetry, Politics, 19481998, London: Faber and Faber.
 • Ravenhill 2005: M. Ravenhill, Shopping & F***ing, London: Methuen Drama.
 • Reinelt 1994: J. Reinelt, After Brecht: British Epic Theatre, Ann Arbor: University of Michigan Press.
 • Vasile 2010: G. Vasile, “The Female Voices in Caryl Churchill’s Top Girls (1982): Sisters or Foes”, Master Thesis, Barcelona: University of Barcelona.