(doi:10.46793/LIPAR72)

САДРЖАЈ

Студије

Катарина Г. Расулић и Мирјана М. Мишковић-Луковић ШТА СПАЈА А ШТА РАЗДВАЈА КОГНИТИВНОЛИНГВИСТИЧКИ И КОНИТИВНОПРАГМАТИЧКИ ПРИСТУП МЕТАФОРИ? (doi:10.46793/LIPAR72.011R)

Јасмина А. Теодоровић „ФУТУРИСТИЧКА” ФАНТАЗМАГОРИЈА: „ЛУЧЕ НОВОГ ЈЕРУСАЛИМА 2999” (doi:10.46793/LIPAR72.047T)

Сергеј П. Беук и Јана М. Алексић INQUSITOR GENERALIS: ИЗМЕЂУ ВОЉЕ ЗА МОЋ И СЛОБОДЕ ОД МОЋИ (doi:10.46793/LIPAR72.065B)

Сања Г. Анђелић ЖАНРОВСКА ПОЛИВАЛЕНТНОСТ ПРИПОВЕДАЊА ИВАНЕ ДИМИЋ (ЗБИРКА КРАТКИХ ПРИЧА „ПОПИС ИМОВИНЕ“ И РОМАН „АРЗАМАС“ ИВАНЕ ДИМИЋ) (doi:10.46793/LIPAR72.079A)

Немања С. Лазаревић НАУЧНО МИШЉЕЊЕ И УМЕТНИКОВА ИДЕЈА (doi:10.46793/LIPAR72.097L)

Branka L. Milenković STUDENT METACOGNITIVE AWARENESS IN L2 WRITING: COMPETENCE VS. PERFORMANCE (doi:10.46793/LIPAR72.119M)

Чланци

Marina M. Petrovic Jülich VON DER (UN)MÖGLICHKEIT DER VERSÖHNUNG MIT DEM WELTGEIST IM WERK FRIEDRICH HEBBELS UND FRIEDRICH NIETZSCHES (doi:10.46793/LIPAR72.143PJ)

Goran J. Petrović EXISTENTIAL NIHILISM IN WILFRED OWEN’S ANTI-WAR POEM “FUTILITY” (doi:10.46793/LIPAR72.157P)

Aлександра Б. Шуваковић ДИСКУРС И УЛОГА ДИСКУРСНИХ АКТИВНОСТИ У УЧИОНИЦИ СТРАНОГ ЈЕЗИКА (doi:10.46793/LIPAR72.169S)

Наташа М. Милојевић МОГУЋИ СВЕТОВИ У РОМАНУ „НЕ ДАЈ МИ НИКАДA ДА ОДЕМ“ КАЗУА ИШИГУРА (doi:10.46793/LIPAR72.179M)

Марија Р. Стијепић Пејић ДАНТЕ КАО КОНСТИТУТИВНИ ЕЛЕМЕНТ ДЕСНИЧИНОГ ПРОМИШЉАЊА О СУДБИНИ ЧОВЈЕКА (doi:10.46793/LIPAR72.191SP)

Милена Ж. Кулић СЛОБОДАН СЕЛЕНИЋ И СРПСКА ДРАМА (УВОД У ПРОУЧАВАЊЕ ПОЗОРИШНЕ КРИТИКЕ СЛОБОДАНА СЕЛЕНИЋА (doi:10.46793/LIPAR72.203K)

Даница Б. Милошевић ЕКОФЕМИНИЗАМ И ЕТИКА (doi:10.46793/LIPAR72.215M)

Прикази

Милица В. Ћуковић СВЕТЛИ СПОМЕН ЦРЊАНСКОМ (doi:10.46793/LIPAR72.229C)

Милан Д. Тодоровић ВУКОВ СРПСКИ РЈЕЧНИК И 200 ГОДИНА САВРЕМЕНОГ СРПСКОГ ЈЕЗИКА КЊИГА I (doi:10.46793/LIPAR72.237T)

Исидора З. Јакшић Перовић ФУТУРАЛНОСТ У РУСКОМ, ПОЉСКОМ И СРПСКОМ ЈЕЗИКУ (doi:10.46793/LIPAR72.245JP)

Јелена Марићевић Балаћ КРИСТАЛНИ „COGITO“ ДРАГАНА ЈОВАНОВИЋА ДАНИЛОВА (doi:10.46793/LIPAR72.253MB)

Александра В. Чебашек БЕБЕ (doi:10.46793/LIPAR72.257C)

Маријана С. Јелисавчић WITCHER, ПРВОУПОКОЈЕНИ И ОНИ КОЈИ БЛЕДЕ (doi:10.46793/LIPAR72.263J)