НАУЧНО МИШЉЕЊЕ И УМЕТНИКОВА ИДЕЈА

Липар 72 (2020), стр. 97-118

АУТОР(И): Немања С. Лазаревић

Е-АДРЕСА: nemanjalaza@gmail.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/LIPAR72.097L

САЖЕТАК:

Рад настоји да кроз анализу делова – од фонта па до аудио-записа, укаже на оне значајне елементе од којих је Душан Матић, песник, градио своја дела али која су у довољној мери била подстицајна за ауторе који су се бавили неким могућностима мултимедијалне дигиталне књиге.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

дигитално, уметничка идеја, фонт, анимација, звук, аудио-запис, техничко- технолошки напредак

ЛИТЕРАТУРА:

Матић 1988: D. Matić, Najmlađi Jagodić neće u roman, Beograd: Narodna knjiga.

Растегорац 1974: Poezija i scena, (prir.) I. Rastegorac, Beograd: Centar za kulturu i umetnost radničkog univerziteta „Đuro Salaj”.