Категорија 72

БЕБЕ

Липар 72 (2020), стр. 257-261 АУТОР(И): Александра В. Чебашек Е-АДРЕСА: cebasekaleksandra@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793

Детаљније

ЕКОФЕМИНИЗАМ И ЕТИКА

Липар 72 (2020), стр. 215-225 АУТОР(И): Даница Б. Милошевић Е-АДРЕСА: danica.milosevic@akademijanis.edu.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Окренуто конзумеризму, савремено патријархално друштво пати од денатурализације која се огледа у поступцима угњетавања природе и експлоатације животиња. Логика доминације којом патријархат…

Детаљније

СЛОБОДАН СЕЛЕНИЋ И СРПСКА ДРАМА (УВОД У ПРОУЧАВАЊЕ ПОЗОРИШНЕ КРИТИКЕ СЛОБОДАНА СЕЛЕНИЋА

Липар 72 (2020), стр. 203-213 АУТОР(И): Милена Ж. Кулић Е-АДРЕСА: milenakulic1@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Позоришне критике Слободана Селенића, иако се критиком бавио свега шеснаест година, остале су као траг значајне позоришно-драмске епохе. Овај текст представља увод…

Детаљније

ДАНТЕ КАО КОНСТИТУТИВНИ ЕЛЕМЕНТ ДЕСНИЧИНОГ ПРОМИШЉАЊА О СУДБИНИ ЧОВЈЕКА

Липар 72 (2020), стр. 191-202 АУТОР(И): Марија Р. Стијепић Пејић Е-АДРЕСА: marijastijepicpejic@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду се анализира комплексан однос Владана Деснице према Дантеу Алигијерију, као најрепрезентативнијем примјеру романске културне баштине. Као грађа ће нам…

Детаљније

МОГУЋИ СВЕТОВИ У РОМАНУ „НЕ ДАЈ МИ НИКАДA ДА ОДЕМ“ КАЗУА ИШИГУРА

Липар 72 (2020), стр. 179-190 АУТОР(И): Наташа М. Милојевић Е-АДРЕСА: natasa.milojevic@outlook.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Постхумана поставка света у коју Ишигуро смешта своје протагонисте указује се погодном за анализу у светлу постулата наративне семантике Мари-Лор Рајан, како…

Детаљније