Категорија 72

ДИСКУРС И УЛОГА ДИСКУРСНИХ АКТИВНОСТИ У УЧИОНИЦИ СТРАНОГ ЈЕЗИКА

Липар 72 (2020), стр. 169-178 АУТОР(И): Aлександра Б. Шуваковић Е-АДРЕСА: aleksandra-s@eunet.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Циљ предстојећег рада је да укаже на околности под којима активности дискурсне анализе у учионици страног језика могу да утичу, својим употребним…

Детаљније

НАУЧНО МИШЉЕЊЕ И УМЕТНИКОВА ИДЕЈА

Липар 72 (2020), стр. 97-118 АУТОР(И): Немања С. Лазаревић Е-АДРЕСА: nemanjalaza@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Рад настоји да кроз анализу делова – од фонта па до аудио-записа, укаже на оне значајне елементе од којих је Душан Матић,…

Детаљније

ЖАНРОВСКА ПОЛИВАЛЕНТНОСТ ПРИПОВЕДАЊА ИВАНЕ ДИМИЋ (ЗБИРКА КРАТКИХ ПРИЧА „ПОПИС ИМОВИНЕ“ И РОМАН „АРЗАМАС“ ИВАНЕ ДИМИЋ)

Липар 72 (2020), стр. 79-95 АУТОР(И): Сања Г. Анђелић Е-АДРЕСА: sanja.andjelic.smds@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Приповедачко стваралаштво Иване Димић у раду је анализирано на примеру збирке прича Попис имовине и романа Арзамас. Жанровска поливалентност, карактеристична за ауторкин…

Детаљније

INQUSITOR GENERALIS: ИЗМЕЂУ ВОЉЕ ЗА МОЋ И СЛОБОДЕ ОД МОЋИ

Липар 72 (2020), стр. 65-78 АУТОР(И): Сергеј П. Беук, Јана М. Алексић Е-АДРЕСА: sergej.beuk@domomladine.org, tiamataleksic@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду поглавље „Велики инквизитор” у роману Браћа Карамазови посматрамо као књижевно поље у којем се одвија сучељавање…

Детаљније

„ФУТУРИСТИЧКА” ФАНТАЗМАГОРИЈА: „ЛУЧЕ НОВОГ ЈЕРУСАЛИМА 2999”

Липар 72 (2020), стр. 47-63 АУТОР(И): Јасмина А. Теодоровић Е-АДРЕСА: jasminateodorovic@filum.kg.ac.rs Download Full Pdf   DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Већина студија које су написане о последњој Пекићевој причи у Новом Јерусалиму исту најчешће разматрају у контексту: поетичке/наративне аутореференцијалности, готске хронике, хибридног…

Детаљније

ШТА СПАЈА А ШТА РАЗДВАЈА КОГНИТИВНОЛИНГВИСТИЧКИ И КОНИТИВНОПРАГМАТИЧКИ ПРИСТУП МЕТАФОРИ?

Липар 72 (2020), стр. 11-45 АУТОР(И): Катарина Г. Расулић, Мирјана М. Мишковић-Луковић Е-АДРЕСА: sulic@fil.bg.ac.rs, mirjanamiskovic@yahoo.co.uk Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду се пореде два проминентна приступа метафори у савременој науци о језику: когнитивнолингвистички, оличен у теорији појмовних метафора…

Детаљније

Липар 72 (2020)

Download Full Pdf     (doi:10.46793/LIPAR72) САДРЖАЈ Студије Катарина Г. Расулић и Мирјана М. Мишковић-Луковић ШТА СПАЈА А ШТА РАЗДВАЈА КОГНИТИВНОЛИНГВИСТИЧКИ И КОНИТИВНОПРАГМАТИЧКИ ПРИСТУП МЕТАФОРИ? (doi:10.46793) Јасмина А. Теодоровић „ФУТУРИСТИЧКА” ФАНТАЗМАГОРИЈА: „ЛУЧЕ НОВОГ ЈЕРУСАЛИМА 2999” (doi:10.46793) Сергеј П. Беук и Јана…

Детаљније