Категорија 2020

АЛПСКА ШКОЛА СКИЈАЊА

Узданица XVII 1 (2020), (стр. 333-343) АУТОР(И): Живорад М. Марковић, Сандра Р. Милановић Е-АДРЕСА:  Download Full Pdf  DOI: 10.18485 САЖЕТАК: У историји физичке културе владају различита мишљења о почетку скијања, тј. о самом почетку коришћења првих помагала која су омогућавала…

Детаљније

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ПРОГРАМ НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА КАО ФАКТОР ПОБОЉШАЊА МОТОРИЧКИХ СПОСОБНОСТИ УЧЕНИЦА МЛАЂЕГ ШКОЛСКОГ УЗРАСТА

Узданица XVII 1 (2020), (стр. 319-332) АУТОР(И): Драгана С. Алексић, Слађана С. Станковић, Андреа С. Алексић Е-АДРЕСА:  Download Full Pdf  DOI: 10.18485 САЖЕТАК: Циљ овог истраживања био је да се утврде ефекти наставе физичког васпитања у коју су укључени елементи…

Детаљније

ГЕОМЕТРИЈСКА ИНТЕРПРЕТАЦИЈА РАЗЛОМАКА ПРИМЕНОМ ОБРАЗОВНОГ СОФТВЕРА ГЕОГЕБРА

Узданица XVII 1 (2020), (стр. 307-317) АУТОР(И): Милан П. Миликић, Ненад Р. Вуловић, Александра М. Михајловић Е-АДРЕСА:  Download Full Pdf  DOI: 10.18485 САЖЕТАК: Разломак је један од основних појмова којима би ученици требало да овладају у оквиру наставе математике у…

Детаљније

УНАПРЕЂИВАЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНЕ ПРАКСЕ КРОЗ АКЦИОНА ИСТРАЖИВАЊА ‒ ЈЕДАН ОД МОДАЛИТЕТА

Узданица XVII 1 (2020), (стр. 273-288) АУТОР(И): Ана С. Миљковић-Павловић Е-АДРЕСА: ana.miljkovic@pefja.kg.ac.rs Download Full Pdf  DOI: 10.18485 САЖЕТАК: Акциона истраживања као методолошки правац настала су као покушај реформских промена образовања, али и микропромена педагошке праксе у којима практичари – наставници,…

Детаљније

КОМПЕТЕНЦИЈЕ ВАСПИТАЧА ЗА ПОСРЕДОВАЊЕ У РЕШАВАЊУ КОНФЛИКАТА МЕЂУ ДЕЦОМ

Узданица XVII 1 (2020), (стр. 247-260) АУТОР(И): Биљана Ј. Стојановић, Ивана Р. Ћирковић Миладиновић, Нина С. Еремић Е-АДРЕСА:  Download Full Pdf  DOI: 10.18485 САЖЕТАК: Посредовање у решавању конфликата представља значајан аспект професионалних компетенција предшколског васпитача. Компетенције укључују знања и разумевање…

Детаљније

УЧЕНИЦИ МЛАЂЕГ ОСНОВНОШКОЛСКОГ УЗРАСТА У УЛОЗИ СВЕДОКА ВРШЊАЧКОГ НАСИЉА

Узданица XVII 1 (2020), (стр. 237-246) АУТОР(И): Нада М. Стојанчев, Јелена С. Старчевић Е-АДРЕСА:  Download Full Pdf  DOI: 10.18485 САЖЕТАК: Ово истраживање се бави сведоцима вршњачког насиља: утврђивањем учесталости сведочења одређеним формама вршњачког насиља (вређању, оговарању и физичком насиљу), утврђивањем…

Детаљније

УТИЦАЈ ИНДИВИДУАЛНИХ КАРАКТЕРИСТИКА УЧЕНИКА НА ПОСТИГНУЋЕ И ИНТЕРЕСОВАЊЕ ЗА МАТЕМАТИКУ И БИОЛОГИЈУ

Узданица XVII 1 (2020), (стр. 213-236) АУТОР(И): Jелена Д. Теодоровић, Миља Б. Вујачић, Ивана Д. Ђерић Е-АДРЕСА: jelenat@gwu.edu Download Full Pdf  DOI: 10.18485 САЖЕТАК: Имајући у виду да је академски напредак ученика један од важних циљева образовања, школско постигнуће ученика…

Детаљније