ЕКОФЕМИНИЗАМ И ЕТИКА

Липар 72 (2020), стр. 215-225

АУТОР(И): Даница Б. Милошевић

Е-АДРЕСА: danica.milosevic@akademijanis.edu.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/LIPAR72.215M

САЖЕТАК:

Окренуто конзумеризму, савремено патријархално друштво пати од денатурализације која се огледа у поступцима угњетавања природе и експлоатације животиња. Логика доминације којом патријархат наступа и намеће свој супериоран став према природи и нељудским бићима урушава унутрашње вредности које природа и животиње поседују, а које нису препознате на капиталистичкој сцени где се вредност посматра кроз призму инструменталног. Овај рад има за циљ представљање супротне праксе, која укључује етику бриге и партнерства са природом и њеним чиниоцима, кроз постулате екофеминизма окренутог принципу одржања живота, а не сили деструкције којој је патријархат вичан. Анализом различитих екофеминистичких становишта, овај рад предочава значај природе и животиња као уникатног потенцијала и субјективитета, са правом на слободу и живот. У сврху одржања биодиверзитета, животиња се редефинише из одсутног референта, односно инфериорног и потлаченог феномена угроженог хегемонијом маскулинитета, у значајан чинилац људске стварности кроз увођење језика емпатије и моралне одговорност на чијим капацитетима се изграђује блиска везе са окружењем из угла екофемининог. Потребна је развијена еколошка свест, као и прихватање нужности протока времена за препород природе, схватањем значаја природног окружења у којем је човек само мала карика. У том језику, култура једења меса добија алтернативу у виду вегетеријанства, док животиња и природа постају део моралне заједнице, па се лов и експлоатација животиња у лабораторијске сврхе, као и црпење природних ресурса своде на меру нужности, а не неопходности. Конзумација меса је тако атак на животиње и чин подршке конзумеристичкој култури, док је одбијање меса чин пркоса патријархалној моћи у контексту етике према природи и њеним живим бићима.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

екофеминизам, етика, природа, животиње, етика бриге, партнерство

ЛИТЕРАТУРА:

Адамс 1991: C. Adams, The Sexual Politics of Meat: A Feminist-Vegetarian Critical Theory, NY: The Continuum Publishing Company.

Грифин 1978: S. Griffin, Woman and Nature: The Roaring Inside Her, New York: Harper and Row.

Кемерер 2013: L. Kemmerer, Ecofeminism, Women, Environment, Animals in DEP, no.23, 66–73.

Кинг 1989: Y. King, The Ecology of Feminism and the Feminism of Ecology, in Judith Plant (ed.), Healing the Wounds: The Promise of Ecofeminism, Philadelphia: New Society Press, 18–28.

Мершант 1980: C. Merchant, The Death of Nature: Women, Ecology, and the Scientific Revolution, New York: Harper & Row.

Мершант 1995: C. Merchant, Earthcare: Women and the Environment, New York: Routledge.

Сандилендс 1999: C. Sandilands, The Good-Natured Feminist: Ecofeminism and the Quest for Democracy, Minneapolis: University of Minnesota Press.

Стархок 1999: Starhawk, The Spiral Dance: A Rebirth of the Ancient Religion of the Great Goddess, New York: HarperCollinsPublishers.

Ворен 1990: K. Warren, The Power and Promise of Ecological Feminism in

Environmental Ethics 12(2), 125–46.

Ворен 1996: K. Warren, Ecological Feminist Philosophies, Indianapolis: Indiana University Press.

Ворен 1997: K. Warren, Ecofeminism: Women, Culture, Nature, Bloomington: Indiana UP.