ЖАНРОВСКА ПОЛИВАЛЕНТНОСТ ПРИПОВЕДАЊА ИВАНЕ ДИМИЋ (ЗБИРКА КРАТКИХ ПРИЧА „ПОПИС ИМОВИНЕ“ И РОМАН „АРЗАМАС“ ИВАНЕ ДИМИЋ)

Липар 72 (2020), стр. 79-95

АУТОР(И): Сања Г. Анђелић

Е-АДРЕСА: sanja.andjelic.smds@gmail.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/LIPAR72.079A

САЖЕТАК:

Приповедачко стваралаштво Иване Димић у раду је анализирано на примеру збирке прича Попис имовине и романа Арзамас. Жанровска поливалентност, карактеристична за ауторкин опус, посматра се и као тема кратких прича, чија је специфична структура предмет проучавања овог рада. Ауторка неретко поенту приче поставља на почетак приповедања, нарацију отвара поступком in medias res, док поједине приче засноване на алегорији одликује формулативни бајковни почетак. Такође, у раду се издваја и тематска анализа кратких прича и романа у којима је главно тежиште на односу љубави и смрти. Веза између љубави и краја живота у делима је осветљена са различитих становишта и изазива у приповедачу опречна осећања која он настоји да растумачи и прихвати.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

Ивана Димић, кратка прича, роман, драма, жанр, приповедач, поента, љубав, смрт

ЛИТЕРАТУРА:

ИЗВОРИ

Димић 2009: И. Димић, Попис имовине: кратке приче и једна драма, Београд: Профил интернационал.

Димић 2017: I. Dimić, Arzamas, Beograd: Laguna.

ЛИТЕРАТУРА

Пантић 1984: M. Pantić, Iskušenja sažetosti (kritička panorama kratkih proznih oblika u mlađoj srpskoj književnosti), Novi Sad: Matica srpska.

Пескоу 1998: A. H. Peskou, O definisanju kratkih priča, u: G. Božović et al. (ured.),

Reč − časopis za književnost i kulturu, br. 41, Beograd, 119–131.

https://www.blic.rs/kultura/vesti/fuga-o-ljubavi-i-smrti-evo-zasto-je-arzamas- najbolji-roman-godine/m1jx8y8. 3.11.2019.

https://www.blic.rs/intervju/duzni-smo-svima-koje-volimo/5dfc6sm. 3.11.2019.

https://www.danas.rs/nedelja/ivana-dimic-cuvam-se-od-samosazaljenja/. 3.11.2019.