(doi:10.46793/LIPAR76)

 

САДРЖАЈ

Студије

[11-23]  Јулијана С. Деспотовић, СИНТАКСИЧКО-СТИЛИСТИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ЈЕДИНИЦА БЕЗ ПРЕДИКАТА У РОМАНУ „ТВРЂАВА“ МЕШЕ СЕЛИМОВИЋА (DOI:10.46793/LIPAR76.011D)

[25-39] Душан М. Пејић, О КАРАКТЕРИСТИКАМА ЕКСПРЕСИВА У РОМАНУ „НАШЕ ТАМНОВАЊЕЈЕЗДИМИРА ДАНГИЋА (DOI:10.46793/LIPAR76.025P)

[41-51] Младен В. Станић, „КО КАЖЕ ДА У СВЕТЛОСТ?“ „ИСТОЧНИЦEЉУБОМИРА СИМОВИЋА (DOI:10.46793/LIPAR76.041S)

[53-67] Кристина Н. Топић, ПОЉУЉАНА ЦАРЕВИНА: ИЛИ О ИНОВАТИВНИМ СТВАРАЛАЧКИМ ПОСТУПЦИМА АЛЕКСАНДРА ПОПОВИЋА У ДРАМСКОЈ КЊИЖЕВНОСТИ ЗА ДЈЕЦУ (DOI:10.46793/LIPAR76.053T)

[69-92] Милица М. Карић, ТРОП ВОЗА КАО СИМБОЛ ТРАУМЕ У КЊИЖЕВНОСТИ ХОЛОКАУСТА (DOI:10.46793/LIPAR76.069K)

[93-110] Lena Tica, TRAUMA AND TESTIMONY IN ATHOL FUGARD’S „PLAYLAND(DOI:10.46793/LIPAR76.093T)

Чланци

[113-124] Арсеније М. Сретковић, СТИЛИСТИЧКА АНАЛИЗА КОМПОЗИЦИЈЕ, ЛЕКСИКЕ И ТУЂЕГ ГОВОРА У ПЕСМИ „ЖЕНИДБА БЕГА ЉУБОВИЋАХАЏИ РАДОВАНА БЕЋИРОВИЋА ТРЕБЈЕШКОГ (DOI:10.46793/LIPAR76.113S)

[125-135] Јована Ж. Бојић, РАЗВИЈАЊЕ ИНТЕРАКЦИЈЕ У ИНСТИТУЦИОНАЛНОМ КОНТЕКСТУ (DOI:10.46793/LIPAR76.125B)

[137-147] Аднан Х. Бјелак, УТИЦАЈ ЕЛЕМЕНАТА ИНТЕРКУЛТУРНОСТИ И ИНТЕРКУЛТУРНОГ ОБРАЗОВАЊА НА РАЗВОЈ ИНТЕРКУЛТУРНЕ ОСВЕШЋЕНОСТИ И ФОРМИРАЊЕ ЛИЧНОСТИ УЧЕНИКА НОВОПАЗАРСКИХ ШКОЛА (DOI:10.46793/LIPAR76.137B)

[149-164] Сања Р. Пантовић, Мирко Р. Јеремић, АНАЛИЗА СОЛО ПЕСМЕ НА СТИХОВЕ ЈОХАНА ВОЛФГАНГА ГЕТЕА У ОДАБРАНИМ ДЕЛИМА ВОЛФГАНГА АМАДЕУСА МОЦАРТА, ЛУДВИГА ВАН БЕТОВЕНА И ФРАНЦА ШУБЕРТА (DOI:10.46793/LIPAR76.149P)

[165-179] Сенка Стојковић, ПОРТРЕТИ ЦАРА КАРЛА IV У КАРЛШТЕЈНУ (DOI:10.46793/LIPAR76.165S)

[181-193] Наташа М. Цицварић, ФИГУРА МАЈКЕ У РОМАНУ „УЖАС ПРАЗНИНЕПЕТЕРА ХАНДКЕА (DOI:10.46793/LIPAR76.181C)

[195-201] Ђорђе Д. Лазаревић, ВИРТУЕЛНА НАРАЦИЈА И ЛИК КАЛУЂЕРА У РОМАНУ „ПОРУШЕНИ ИДЕАЛИ“ СВЕТОЛИКА РАНКОВИЋА (DOI:10.46793/LIPAR76.195L)

[203-216] Наташа Д. Марјановић, ЛИТЕРАТУРА КАО ОДРАЗ КУЛТУРЕ МИСЛИ У РЕНЕСАНСИ И ДАНАС (DOI:10.46793/LIPAR76.203M)

[217-228] Милош Д. Михаиловић, ГОРАН СКРОБОЊА И ДЕН СИМОНС: ЧАС ИМАГОЛОГИЈЕ (DOI:10.46793/LIPAR76.217M)

Прикази

[231-236] Јелена Марићевић Балаћ, ХРАМ СЕЋАЊА (DOI:10.46793/LIPAR76.231MB)

[237-243] Катарина Лазић, УТИЦАЈ ХЕРМЕТИЗМА НА ЕГИПАТСКУ, ХЕЛЕНСКУ И РИМСКУ ЛИРИКУ И КУЛТУРУ (DOI:10.46793/LIPAR76.237L)

[245-253] Теодора С. Илић, ДИРЕКЦИОНА ОНТОЛОГИЈА: У ПОТРАЗИ ЗА НЕ(А)СТАЈАЊЕМ (DOI:10.46793/LIPAR76.245I)

[255-260] Милица А. Кандић, АПОКАЛИПСА СУТРА: ТЕОПОЕТИКА, ПОЕЗИЈА И ОДГОЂЕНА АПОКАЛИПСА (DOI:10.46793/LIPAR76.255K)

[261-266] Наташа П. Ракић, НЕКРОПОЛИТИКЕ (НЕ)ХУМАНОГ ДОБА (DOI:10.46793/LIPAR76.261R)

Хронике

[269-271] Јелена Павловић Јовановић, ХРОНИКА ОНЛАЈН-КОНФЕРЕНЦИЈЕ МАРИЈА СКОЛДОВСКА-КИРИ – АКЦИЈЕ ЗА ВРЕМЕ НЕМАЧКОГ ПРЕДСЕДАВАЊА ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ (MARIE SKŁODOWSKA-CURIE ACTIONS 2020 GERMAN PRESIDENCY ONLINE CONFERENCE) И РАДИОНИЦА У ОКВИРУ ПРОГРАМА „МЛАДИ ПРЕДУЗЕТНИЦИ У НАУЦИ” (YOUNG ENTREPRENEURS IN SCIENCE) (DOI:10.46793/LIPAR76.269PJ)