ПОРТРЕТИ ЦАРА КАРЛА IV У КАРЛШТЕЈНУ

Липар 76 (2021), (стр. 165-179)

АУТОР(И): Сенка Стојковић

Е-АДРЕСА: stojkovic.senka@gmail.com

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/LIPAR76.165S

САЖЕТАК:

Фокус рада су портрети цара Карла IV настали у другој половини XIV века у његовој утврђеној владарској резиденцији, Карлштејну у близини Прага. Сакрални фокус Карлштејна је капела Часног крста која припада традицији капела реликвијара које укључују Богородицу Фароску у Цариграду и Сен Шапел у Паризу, под чијим утицајем настаје. У оквиру Карлштејна налази се шест портрета и један крипто-портрет цара. Портрети цара Карла IV сведоче о његовој ктиторској делатности, владарској идеологији и приватној побожности. Путем ових портрета Карло IV исказивао је себе као новог Константина, новог Карла Великог, али и наследника Св. Венцеслава о чему ће више речи бити у раду. Приступ истраживању ослaња се на становишта иконолошког и иконографског метода који су проширени методологијом студија визуелне културе. Циљ рада је да се аналитички истражи управо улога портрета Карла IV у капели Часног крста у грађењу владарског идентитета цара као богомизабраног владара.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

портрет, Карло IV, владарска идеологија, Карлштејн, приватна побожност, Карло Велики

ЛИТЕРАТУРА:

 • Boehm 2005: B. D. Boehm, Charles IV : The Realm of Faith, in: B.D. Boehm, J. Fajt (eds), Prague The Crown of Bohemia 1347-1437, New York: Metropolitan Museum of Art, 22–34.
 • Ердељан 2013: Ј. Ердељан, Изабрана места. Конструисање Нових Јерусалима  код православних Словена, Београд: Православни богословски факултет Универзитета, Институт за теолошка истраживања.
 • Opačić, Crossley 2005: Z. Opačić, P. Crossley, Prague as a New Capital, in: B.D. Boehm, J. Fajt (eds), Prague The Crown of Bohemia 13471437, New York: Metropolitan Museum of Art, 59–74.
 • Rosario 2000: I. Rosario, Art and Propaganda: Charles IV of Bohemia 13461378, Woodbridge: The Boydell Press.
 • Royt, Fajt 1998: J. Royt, J. Fajt, Magister Theodoricus, Court Painter of Emperor Charles IV. Decoration of the Sacred Spaces of Castle Karlštejn, Prague: National Gallery in Prague.
 • Suckale, Fajt 2005: R. Suckale, J. Fajt, The Example of Prague in Europe, in:
 • B.D. Boehm, J. Fajt (eds), Prague The Crown of Bohemia 13471437, New York: Metropolitan Museum of Art, 35–46.
 • Fajt 2005: J. Fajt, Charles IV: Toward a New Imperial Style, in: B.D. Boehm, J. Fajt (eds), Prague The Crown of Bohemia 13471437, New York: Metropolitan Museum of Art, 3–22.
 • Horničkova 2009: K. Horničkova, In Heaven and Earth : Church Treasure in Late Medieval Bohemia, Budapest: unpublished PhD Thesis.
 • Crowley 2011: S. Crowley, Charles IV: Religious Propaganda and Imperial Expansion, Florida State University: unpublished PhD Thesis.
 • Šedinová 1999: H, Šedinová, The Symbolism of the Precious Stones in St. Wenceslas Chapel, Artibus et Historiae Vol. 20, No. 39, 75–94.