Категорија 76

ХРОНИКА ОНЛАЈН-КОНФЕРЕНЦИЈЕ МАРИЈА СКОЛДОВСКА-КИРИ – АКЦИЈЕ ЗА ВРЕМЕ НЕМАЧКОГ ПРЕДСЕДАВАЊА ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ (MARIE SKŁODOWSKA-CURIE ACTIONS 2020 GERMAN PRESIDENCY ONLINE CONFERENCE) И РАДИОНИЦА У ОКВИРУ ПРОГРАМА „МЛАДИ ПРЕДУЗЕТНИЦИ У НАУЦИ” (YOUNG ENTREPRENEURS IN SCIENCE)

Липар 76 (2021), (стр. 269-271) АУТОР(И): Јелена Павловић Јовановић Е-АДРЕСА: jelena.pavlovic@filum.kg.ac.rs, jelena.pavlovic.krusevac88@gmail.com Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: КЉУЧНЕ РЕЧИ: ЛИТЕРАТУРА:

Детаљније

ХРАМ СЕЋАЊА

Липар 76 (2021), (стр. 231-236) АУТОР(И): Јелена Марићевић Балаћ Е-АДРЕСА: jelena.maricevic@ff.uns.ac.rs Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: КЉУЧНЕ РЕЧИ: ЛИТЕРАТУРА:

Детаљније

ГОРАН СКРОБОЊА И ДЕН СИМОНС: ЧАС ИМАГОЛОГИЈЕ

Липар 76 (2021), (стр. 217-228) АУТОР(И): Милош Д. Михаиловић Е-АДРЕСА: m.m.zeon@gmail.com Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Циљ овог рада јесте проучавање односа између Горана Скробоње и Дена Симонса, као и Скробоњиног дуга англоамеричкој жанровској прози. За предмет разматрања узели…

Детаљније

ЛИТЕРАТУРА КАО ОДРАЗ КУЛТУРЕ МИСЛИ У РЕНЕСАНСИ И ДАНАС

Липар 76 (2021), (стр. 203-216) АУТОР(И): Наташа Д. Марјановић Е-АДРЕСА: makomdent@mts.rs Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Савремени трендови, стил живота, правци размишљања и деловања у различитим областима интересовања људи, јесу рефлексије литературе данашњице. Стога, литература онаква каква јесте данас,…

Детаљније

ВИРТУЕЛНА НАРАЦИЈА И ЛИК КАЛУЂЕРА У РОМАНУ „ПОРУШЕНИ ИДЕАЛИ“ СВЕТОЛИКА РАНКОВИЋА

Липар 76 (2021), (стр. 195-201) АУТОР(И): Ђорђе Д. Лазаревић Е-АДРЕСА: djakondjordje@gmail.com Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду се примењују теоријске поставке виртуелне нарације и когнитивних теорија на роман Порушени идеали Светолика Ранковића. Ранковићев „психолошки роман“ и његови „трагични…

Детаљније

ФИГУРА МАЈКЕ У РОМАНУ „УЖАС ПРАЗНИНЕ“ ПЕТЕРА ХАНДКЕА

Липар 76 (2021), (стр. 181-193) АУТОР(И): Наташа М. Цицварић Е-АДРЕСА: natasa.cicvaric19@gmail.com Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Предмет овог рада представља анализу фигуре мајке као централног лика у роману Ужас празнине (Wunschloses Unglück, 1972) Петера Хандкеа. Тежиште рада обухвата откривање…

Детаљније