ЛИТЕРАТУРА КАО ОДРАЗ КУЛТУРЕ МИСЛИ У РЕНЕСАНСИ И ДАНАС

Липар 76 (2021), (стр. 203-216)

АУТОР(И): Наташа Д. Марјановић

Е-АДРЕСА: makomdent@mts.rs

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/LIPAR76.203M

САЖЕТАК:

Савремени трендови, стил живота, правци размишљања и деловања у различитим областима интересовања људи, јесу рефлексије литературе данашњице. Стога, литература онаква каква јесте данас, кроз свој наратив пружа праву слику друштвених прилика на један директан, концизан и хиперреалистичан начин. Када се има у виду шира слика друштва са свим расположивим средствима у погледу приступа информацијама, начину кретања, глобалним приликама, онда се може сачинити комплетан профил савременог човека и као индивидуе и као члана планетарне заједнице људског друштва. Ренесансни период обележава појава пресе за штампање а данас је интернет-платформа за приступ различитим темама и подацима једнако као и литература у традиционалној форми. Повлачењем паралеле између ова два периода, сагледаћемо основна обележја мисли која су утицала на културу једног као и   на културу другог односно савременог периода путем аналитичко-дескриптивне методе.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

литература, наратив, култура, друштвена збивања, мисли, ренесанса, савременост, књижевност

ЛИТЕРАТУРА:

 • Брукс 2015: A. Brooks. Renaissance Literature: Characteristics & Writers, Study.com. https://study.com/academy/lesson/renaissance-literature-characteristics-writers- quiz.html. 03.05.2021.
 • Вандерхам 2016: P. Vanderham. James Joyce and censorship: the trials of Ulysses, Springer.
 • Врајтер 2020: S. Writer. What Is the Importance of Literature in Society? , https:// www.reference.com/ 03.05.2021.
 • Гарнси-Салер 2014: Р. Garnsey-R. Saller. The Roman Empire: economy, society and culture, University of California Press.
 • Гилберт 1960: N.W. Gilbert. Renaissance concepts of method, Columbia University Press.
 • Канлиф 2011: B. Cunliffe. Europe Between the Oceans, Yale University Press publications, 391.
 • Колинс 2017: R. Collins. Early Medieval Europe, Springer Nature Limited.
 • Копенхавер 1992: B. P. Copenhaver. Renaissance philosophy, Oxford University Press.
 • Литература 2011: Literature, American Heritage Dictionary of the English Language, Fifth Edition. https://www.ahdictionary.com/ 11.05.2021.
 • Лонгли 2020: R. Longley. What is Autocracy definition and examples, https://www. thoughtco.com/what-is-autocracy-definition-and-examples-5082078 03.05.2021.
 • Лулос 2011: J. Lulos. Why Do We Need To Study Literature, eNotes Editorial, https:// www.enotes.com/homework-help/why-do-we-need-study-literature-391039 05.05.2021.
 • Лулос 2009: J. Lulos. Why Do We Need To Study Literature?, eNotes Editorial, https:// www.enotes.com/homework-help/why-do-we-need-study-literature-391039. 05.05.2021.
 • Нелсон и др. 2018: L. D. Nelson et al. Psychology’s renaissance, Annual review of psychology, 511–534.
 • Неф 2003: K. Neff. Self-compassion: An alternative conceptualization of a healthy attitude toward oneself; Self and identity, Copyright Psychology Press 1529- 8868/2003, 85.
 • Остин 2020: S. Austin. The Importance of Literature in Modern Society, https://www. findcourses.co.uk/ . 03.05.2021.
 • Ростовцев 1926: М. Rostovtzeff. The social and economic history of the Roman Empire, (Vol. 1). Biblo & Tannen Publishers.
 • Стин 1999: G. Steen. Genres of discourse and the definition of literature, Discourse Processes, 109.
 • Сипиора 2011: М. P. Sipiora. Hesse’s Steppenwolf: A Comic-Psychological Interpretation, in Literature, Continental Philosophy, Phenomenological Psychology and the Arts, Janus Head.
 • Филипо  2020:  M.S.  Filippo.  Italian  Poet  Petrarca’s  Most  Famous  Poetry  Is    to the Woman He Loved, ThoughtCo, thoughtco.com/part-i-love-sonnets-to- laura-4092997 . 03.05.2021.
 • Филмер 2003: P. Filmer. Structures of feeling and sociocultural formations: the significance of literature and experience to Raymond Williams’s sociology of culture, The British journal of sociology, 54(2), 199.
 • Џанет 2012: L. Janet. Importance Of Studying Literature, eNotes Editorial, https:// www.enotes.com/homework-help/why-is-the-study-of-literature-important- what-408329. 03.05.2021.