ХРОНИКА ОНЛАЈН-КОНФЕРЕНЦИЈЕ МАРИЈА СКОЛДОВСКА-КИРИ – АКЦИЈЕ ЗА ВРЕМЕ НЕМАЧКОГ ПРЕДСЕДАВАЊА ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ (MARIE SKŁODOWSKA-CURIE ACTIONS 2020 GERMAN PRESIDENCY ONLINE CONFERENCE) И РАДИОНИЦА У ОКВИРУ ПРОГРАМА „МЛАДИ ПРЕДУЗЕТНИЦИ У НАУЦИ” (YOUNG ENTREPRENEURS IN SCIENCE)

Липар 76 (2021), (стр. 269-271)

АУТОР(И): Јелена Павловић Јовановић

Е-АДРЕСА: jelena.pavlovic@filum.kg.ac.rs, jelena.pavlovic.krusevac88@gmail.com

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/LIPAR76.269PJ

САЖЕТАК:

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

ЛИТЕРАТУРА: