(doi:10.46793/LIPAR78)

О ТЕМАТСКОМ БРОЈУ „ИДЕОЛОШКИ ОКВИРИ КЊИЖЕВНОСТИ И КУЛТУРЕ“

Ана С. Живковић, ИДЕОЛОГИЈА ПРОСВЕЋЕНОСТИ: СИМБОЛИКА ЛАВА У ДОСИТЕЈЕВИМ БАСНАМА

10.46793/LIPAR78.013Z

13-25

Мирјана Д. Бојанић Ћирковић, О КЊИЖЕВНОСТИ И ИДЕОЛОГИЈИ БЕЗ МАСКЕ: ПОЛЕМИКЕ РАДА ДРАИНЦА

10.46793/LIPAR78.027B

27-43

Весна М. Тријић, ПАРАДОКСИ КЊИЖЕВНЕ НАЦИОНАЛНОСТИ: СЛУЧАЈ БРАЋЕ ДИЗДАР

10.46793/LIPAR78.045T

45-61

Славица Гароња Радованац, ФИКЦИОНАЛНА ДЕЛА О ГОЛОМ ОТОКУ У СРПСКОЈ КЊИЖЕВНОСТИ КОЈУ ПИШУ ЖЕНЕ / ЖЕНЕ КАО ГЛАВНЕ, ФИКЦИОНАЛИЗОВАНЕ ЈУНАКИЊЕ У РОМАНИМА О ГОЛОМ ОТОКУ

10.46793/LIPAR78.063G

63-96

Срђан Цветковић, РАЗМЕРЕ И ОБЛИЦИ ЦЕНЗУРЕ У КОМУНИСТИЧКОЈ СРБИЈИ

10.46793/LIPAR78.097C

97-119

Александра Д. Матић, ИДЕОЛОШКИ РАСПОНИ САВРЕМЕНИХ ПРИЧА О КОСОВУ

10.46793/LIPAR78.121M

121-137

Игор Перишић, ХОМИ БАБА: ОД ПОСТКОЛОНИЈАЛНИХ ТЕОРИЈА КА ТРАНСКУЛТУРНИМ ПОЛИТИКАМА

10.46793/LIPAR78.139P

139-149

Наташа П. Ракић, КOЛОНИЈАЛНА ПРОПАГАНДА У НЕМАЧКОМ КЊИЖЕВНОМ ДИСКУРСУ ПРВЕ ПОЛОВИНЕ 20. ВЕКА

10.46793/LIPAR78.151R

151-166

Марија Панић, ЖЕНСКЕ ФИГУРЕ У ФРАНЦУСКИМ СРЕДЊОВЕКОВНИМ БЕСТИЈАРИЈУМИМА: БИОЛОГИЈА КРОЗ ПРИЗМУ ИДЕОЛОГИЈЕ

10.46793/LIPAR78.167P

167-182

Данијела М. Јањић, ЛЕОПАРДИЈЕВА ПОЕЗИЈА КАО АУТОНОМНИ СТВАРАЛАЧКИ ЧИН У КОНТЕКСТУ ИДЕОЛОШКИХ ОПТИМИЗАМА 19. ВЕКА

10.46793/LIPAR78.183J

183-193

Tijana Z. Matović, IDEOLOGIES OF THE (AB)NORMAL IN SALLY ROONEY’S NORMAL PEOPLE

10.46793/LIPAR78.195M

195-208

Часлав В. Николић, ИДЕОЛОГИЈА ИЗБОРА У РОМАНУ СЕОБЕ МИЛОША ЦРЊАНСКОГ

10.46793/LIPAR78.211N

211-217

Миљана Пешић, ИДЕОЛОШКА РАСЛОЈАВАЊА И КОНСТРУКЦИЈЕ ПОЛУИСТИНА У ЛАГУМУ СВЕТЛАНЕ ВЕЛМАР-ЈАНКОВИЋ

10.46793/LIPAR78.219P

219-232

Милојка С. Рибаћ, ЗНАЧАЈАН ДОПРИНОС ПРОУЧАВАЊУ КАТЕГОРИЈЕ КВАЛИФИКАТИВНОСТИ У СТАНДАРДНОМ СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

10.46793/LIPAR78.235R

235-239

Марија Ж. Ненадић, ОД ЗНАТИЖЕЉЕ ДО САВРЕМЕНИХ РЕЧНИКА: ИСТОРИЈСКО САГЛЕДАВАЊЕ ЕВРОАЗИЈСКЕ ЛЕКСИКОГРАФИЈЕ

10.46793/LIPAR78.241N

241-245