(doi:10.46793/LIPAR80)

 

Анка Ж. Симић, РЕЦЕПЦИЈА ДЕЛА ГРИГОРИЈА ЦАМБЛАКА У XX ВЕКУ: РАЗВИТАК СРПСКЕ БИОГРАФИЈЕ

10.46793/LIPAR80.009S

9-23

Наташа Д. Катић, МОТИВ ПРЕЉУБЕ У РОМАНУ СЕОСКА УЧИТЕЉИЦА СВЕТОЛИКА РАНКОВИЋА

10.46793/LIPAR80.025K

25-43

Драгана С. Лисић, ЖЕНЕ У РОМАНИМА ЗОНА ЗАМФИРОВА СТЕВАНА СРЕМЦА И ВЕЧИТИ МЛАДОЖЕЊА ЈАКОВА ИГЊАТОВИЋА

10.46793/LIPAR80.045L

45-60

Александра Гргов, РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА ЖЕНА НА РАЗГЛЕДНИЦАМА ПРВЕ ПОЛОВИНЕ 20. ВЕКА

10.46793/LIPAR80.061G

61-73

Јелена Д. Анђелковић, ДЕТЕ-ПАТНИК СА ДРУШТВЕНЕ МАРГИНЕ У ПРИПОВЕЦИ „ЛИЛИКА” ДРАГОСЛАВА МИХАИЛОВИЋА

10.46793/LIPAR80.075A

75-92

Маријана С. Јелисавчић, ИЗМЕЂУ ВАВИЛОНА И НОВОГ ЈЕРУСАЛИМА: ГРАД У БЕОГРАДСКИМ ПРИЧАМА СИМЕ МАТАВУЉА И НОВОБЕОГРАДСКИМ ПРИЧАМА МИХАЈЛА ПАНТИЋА

10.46793/LIPAR80.093J

93-106

Тамара С. Тубић, КРАЈИШКИ ЕГЗОДУС У РОМАНУ ДОЗИВИ КРОЗ ОЛУЈУ КОВИЉКЕ ТИШМЕ ЈАНКОВИЋ

10.46793/LIPAR80.107T

107-120

Тања П. Којић, МОТИВ ЕГЗИЛА У РОМАНУ МУЗЕЈ БЕЗУВЈЕТНЕ ПРЕДАЈЕ ДУБРАВКЕ УГРЕШИЋ

10.46793/LIPAR80.121K

121-134

Gordana B. Ćirić Ognjenović, THE PRODUCTION OF SPACE IN PAUL AUSTER’S NOVEL MOON PALACE

10.46793/LIPAR80.135CO

135-151

Никола Петровић, DIVINE VIOLENCE AND ITS MANIFESTATIONS IN CHUCK PALAHNIUK’S FIGHT CLUB

10.46793/LIPAR80.153P

153-166

Nikola D. Vujčić, DIE HUMANISIERUNG DES AUTOS – ZUM METAPHERNGEBRAUCH IN AUTOMOBILZEITSCHRIFTEN: ZWISCHEN VERKAUFSSTARTEGIE UND DENKSTIL

10.46793/LIPAR80.167V

167-184

Katarina Z. Stamenković, DIDAKTISIERUNGSVERSUCH DER PHRASEOLOGISMEN MIT DER KOMPONENTE LICHT / SVETLO IN DEUTSCHEN UND SERBISCHEN PHRASEOLOGISMEN IM DAF-UNTERRICHT

10.46793/LIPAR80.185S

185-199

Мирјана Р. Обрадовић, ИЗ ОНОМАСТИКЕ СЕЛА ДОЊА САБАНТА КОД КРАГУЈЕВЦА

10.46793/LIPAR80.201O

201-214

Соња С. Ђорић, ФАНТАСТИЧНО У ДЕЛУ ИЛИЈЕ ВУКИЋЕВИЋА ИЗ ПЕРСПЕКТИВЕ ТЕОРИЈЕ МОГУЋИХ СВЕТОВА

10.46793/LIPAR80.217DJ

217-226

Сузана Б. Милошевић Љубић, МЕТОДИЧКИ МОДЕЛИ ТУМАЧЕЊА ЛИРСКЕ ПЕСМЕ У МЛАЂИМ РАЗРЕДИМА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

10.46793/LIPAR80.227ML

227-239

Шана С. Младеновић, СТРАХ КАО ПОКРЕТАЧКА ТЕМА У ОДАБРАНИМ АНДРИЋЕВИМ ПРИПОВЕТКАМА (КЊИГА И АСКА И ВУК)

10.46793/LIPAR80.241M

241-253

Катарина С. Лазић, ИРОНИЈА И ПАРОДИЈА У ДЕЛУ ИСКУПЉЕЊЕ ИЈАНА МЕКЈУАНА

10.46793/LIPAR80.255L

255-267

Лидија В. Петровић, НА РАСКРШЋИМА (НЕ)МОГУЋЕГ

10.46793/LIPAR80.271P

271-276

Бранко Стојановић, ДЕСЕТ НАУЧНИХ РАСПРАВА – ДЕСЕТ ИЗОШТРЕНИХ ПОРТРЕТА СТИЛИСТИЧАРА

10.46793/LIPAR80.277S

277-282