ЖЕНЕ У РОМАНИМА „ЗОНА ЗАМФИРОВА“ СТЕВАНА СРЕМЦА И „ВЕЧИТИ МЛАДОЖЕЊА“ ЈАКОВА ИГЊАТОВИЋА

Липар 80 (2022), (стр. 45-60)

АУТОР(И): Драгана С. Лисић

Е-АДРЕСА: lisic.dragana@jjzmaj.edu.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/LIPAR80.045L

САЖЕТАК:

Рад се бави женским ликовима и њиховим положајем у два репрезентативна романа 19. века, користећи се феминистичком критиком и компаративним проучавањем. Полази се од претпоставке да се положај мора разликовати у ова два дела, будући да је Зона Замфирова настала на крајњем југу, а Вечити младожења на крајњем северу српске територије, под различитим културолошким утицајима, са пуне две деценије размака у објављивању, што се унеколико и потврђује у раду. Испитује се колико је традиционална култура и уметност утицала на обликовање женских ликова, а они се доводе у везу и са осталим ликовима периода реализма. Закључује се да су женски ликови доминантно вредновани на основу физичког изгледа, вредноће, присуства стида и покорности мушкарцима преко којих се и одређује њихов идентитет и функција. Испитује се и колико су ови патријархални обрасци присутни и данас.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

женски ликови, положај жена, феминистичка критика, компаративна анализа, реализам, традиционална култура, патријархат

ЛИТЕРАТУРА:

 • Балзак 1986: O. де Балзак, Предговор Људској комедији, Београд: Просвета.
 • Вукићевић 2011: Д. Вукићевић, Алхемија тривијалног у комично у прози Стевана Сремца, у: Д. Вукићевић, Анархија текста, Београд: Службени гласник.
 • Вукићевић 2011: Д. Вукићевић, Еротски криптограми, у: Д. Вукићевић, Анархија текста, Београд: Службени гласник.
 • Вукићевић 2006: Д. Вукићевић, Писмо и прича, Београд: Друштво за српски језик и књижевност Србије.
 • Вукићевић 2011: Д. Вукићевић, Реализам и приватност, у: Д. Вукићевић, Анархија текста, Београд: Службени гласник.
 • Вукићевић 2011: Д. Вукићевић, У ритму приповедања Јакова Игњатовића, у: Д. Вукићевић, Анархија текста, Београд: Службени гласник.
 • Глишић, Милован. Приповетке. ‹https://www.rastko.rs/knjizevnost/umetnicka/mglisic-price.html›. 30.01.2022.
 • Ераковић 2019: Р. Ераковић, Фактографска искушења пештанског адвоката, француског легионара и даљског романсијера, у: Р. Ераковић, Дневник читалачких искушења, Нови Сад: Матица српска, 194–202.
 • Ераковић 2016: Р. Ераковић, О разочараним сентандрејским Електрама, у: Р. Ераковић, Књига о Јакову, Нови Сад: Академска књига, Филозофски факултет, 11–28.
 • Ераковић 2019: Р. Ераковић, Очеви и деца: идентитетска искушења сентандрејског дендија, у: Р. Ераковић, Дневник читалачких искушења, Нови Сад: Матица српска, 184–193.
 • Ераковић 2016: Р. Ераковић, Хронологија живота и рада Јакова Игњатовића, у: Р. Ераковић, Књига о Јакову, Нови Сад: Академска књига, Филозофски факултет, 123–136.
 • Лазаревић, Лаза. Приповетке. ‹https://www.rastko.rs/knjizevnost/umetnicka/proza/llazarevic-pripovetke_c.html#_Toc526845038›. 30.01.2022.
 • Иванић 1996: Д. Иванић, Српски реализам, Нови Сад: Матица српска.
 • Игњатовић 2009: Ј. Игњатовић, Вечити младожења, Београд: Народна књига – Алфа.
 • Сремац 2009: С. Сремац, Зона Замфирова, Београд: Народна књига – Алфа.
 • Стефановић 2020:  Н. Стефановић, Patria potestas у римском праву, Нови Сад: Култура полиса, ХVII/41, Нови Сад, 235–244.                
 • Томин 2011: С. Томин, Мужаствене жене српског средњег века, Нови Сад: Академска књига, 2011.