СТРАХ КАО ПОКРЕТАЧКА ТЕМА У ОДАБРАНИМ АНДРИЋЕВИМ ПРИПОВЕТКАМА („КЊИГА“ И „АСКА И ВУК“)

Липар 80 (2022), (стр. 241-253)

АУТОР(И): Шана С. Младеновић

Е-АДРЕСА: sanamladenovic@gmail.com 

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/LIPAR80.241M

САЖЕТАК:

Истраживањем страха као покретачке теме у приповеткама Књига и Аска и вук Иве Андрића, осветлићемо феномен страха са књижевно-уметничке и психолошке стране, његове механизме, конструктивно и деструктивно деловање, као и начине на који се страх може превазићи храброшћу, широм сликом стварности, креативним изражавањем и стваралаштвом. Притом, посебно ћемо се ослонити на филозофске ставове Артура Шопенхауера, Серена Кјеркегора, као и на дело Владете Јеротића О страху. Одабране Андрићеве приповетке на најбољи начин приказују различито кретање субјекта у сусрету са страхом, које може ићи од паралишућег до креативног или стваралачког стања, што нам је омогућило да користимо и компаративну методу у изучавању описаног феномена.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

страх као покретачка тема, Књига, Аска и вук, Шопенхауер, Кјеркегор, Јеротић

ЛИТЕРАТУРА:

Извори
  • Andrić 2016: Ivo Andrić, Priče o deci, Beograd: Nova knjiga plus.
  • Кјеркегор 2002: С. Кјеркегор, Страх и дрхтање, Београд: Плато.
  • Šopenhauer 1984: A. Šopenhauer, Svet kao volja i predstava, Beograd: Grafos.
  • Šopenhauer 2021: A. Šopenhauer, O životnoj mudrosti, Beograd: Hoplit.
Литература
  • Јеротић 2017: В. Јеротић, О страху, Београд: Задужбина Владете Јеротића.
  • Радић Тадић 2014: М. Радић Тадић, Филозофија − Уџбеник филозофије за четврти разред гимназија, средњих стручних и уметничких школа, Београд: Нови Логос.