(doi:10.46793/LIPAR79)

Горана Г. Зечевић Крнета, СРЕДСТВА ПАРАЈЕЗИЧКЕ ЕКСПРЕСИВНОСТИ У ПИСАНОМ ДИСКУРСУ: АНАЛИЗА ПРИМЕРА У DEJAME QUE TE CUENTE… ХОРХЕА БУКАЈА

10.46793/LIPAR79.009ZK

9-27

Лиляна И. Чобанова, ЛЕВОРЪКОСТ И ПИСАНЕ

10.46793/LIPAR79.029C

29-43

Ана М. Савић, ПРОСТОР И ВРЕМЕ У ДЕМОНОЛОШКО-МИТОЛОШКИМ ПРЕДАЊИМА ‒ САВРЕМЕНА ТЕРЕНСКА ИСТРАЖИВАЊА

10.46793/LIPAR79.045S

45-61

Јована С. Анђелковић, ТОПОС УПОСТОЈАЊА ОД ПЛАТОНА, ПРЕКО БИБЛИОЦЕНТРИЧНЕ ПРЕДСТАВЕ, ДО ЊЕГОША

10.46793/LIPAR79.063A

63-83

Goran J. Petrović, ANTHROPOLOGICAL AND ONTOLOGICAL ASPECTS OF EDWARD ZWICK’S THE LAST SAMURAI

10.46793/LIPAR79.085P

85-103

Саша Ж. Радовановић, КАНТОВА ЕСТЕТИКА КАО КРИТИКА ЛЕПОГ

10.46793/LIPAR79.107R

107-115

Милица Б. Мојсиловић, ПРИКАЗИВАЊЕ ПРОСТОРА У РОМАНИМА ЏЕЈН ЕЈР ШАРЛОТЕ БРОНТЕ И ШИРОКО САРГАШКО МОРЕ ЏИН РИС

10.46793/LIPAR79.117M

117-131

Jelena Alfirević Franić, THE ROLE OF AFFECTS IN THE CONSTRUCTS OF GENDER IDENTITIES IN CROATIAN POSTMODERN DRAMA (ON THE EXAMPLE OF IVANA SAJKO’S WOMAN-BOMB)

10.46793/LIPAR79.133AF

133-142

Марија Н. Јока, ЕЛЕМЕНТИ ПОСТМОДЕРНИЗМА У РОМАНУ ГУБИТНИК ТОМАСА БЕРНХАРДА

10.46793/LIPAR79.143J

143-156

Милица А. Кандић, АУТОПОЕТИЧКО ПУТОВАЊЕ У ПЕСНИЧКОЈ ЗБИРЦИ УНУТРАШЊИ ЧОВЕК ВОЈИСЛАВА КАРАНОВИЋА

10.46793/LIPAR79.157K

157-171

Страхиња Н. Костадиновић, ФИЛОЗОФИЈА ИСТОРИЈЕ У РОМАНУ УСПОН И ПАД ПАРКИНСОНОВЕ БОЛЕСТИ СВЕТИСЛАВА БАСАРЕ

10.46793/LIPAR79.173K

173-180

Јелена М. Којић, ПОПУЛАРНА КУЛТУРА У РОМАНУ БУДА ИЗ ПРЕДГРАЂА ХАНИФА КУРЕЈШИЈА

10.46793/LIPAR79.181K

181-193

Милица Ж. Јеленић, ФОЛКЛОРНИ ЕЛЕМЕНТИ У ЗБИРЦИ ПРИПОВЕДАКА ИЗ ТАМНОГ ВИЛАЈЕТА МОМЧИЛА НАСТАСИЈЕВИЋА

10.46793/LIPAR79.195J

195-205

Đorđe Ž. Rajković, PREDMETI IZ SVAKODNEVNOG ŽIVOTA KAO ELEMENTI POPULARNE KULTURE U ROMANU GOSPOĐA DALOVEJ VIRDŽINIJE VULF

10.46793/LIPAR79.207R

207-218

Јелена М. Младеновски, ЗНАЧАЈ МУЗИЧКОГ ГЕСТА У ЖАНРУ УСПАВАНКЕ

10.46793/LIPAR79.219M

219-238

Арсеније М. Сретковић, ТИПОВИ ТУЂЕГ ГОВОРА У РОМАНУ ПИЈАВИЦЕ ДАВИДА АЛБАХАРИЈА

10.46793/LIPAR79.239S

239-252

Марија Ж. Ненадић, ИДЕОЛОШКА (ЗЛО)УПОТРЕБА ЈЕЗИКА: ЈЕЗИЧКО-СТИЛСКА АНАЛИЗА ПОЛИТИЧКИХ СЛОГАНА

10.46793/LIPAR79.253N

253-267

Сања С. Маркељић, АНАЛИЗА НАЧИНА ПИСАЊА САЖЕТАКА У ЧАСОПИСУ ЛИПАР

10.46793/LIPAR79.269M

269-285

Милена Ж. Кулић, ПОСЛЕДЊИ ТЕАТРОЛОШКИ ЗАПИС ПЕТРА МАРЈАНОВИЋА

10.46793/LIPAR79.289K

289-292

Милош Д. Михаиловић, СЕНИ ЗАБОРАВЉЕНИХ ПРЕДАКА

10.46793/LIPAR79.293M

293-296