ФИЛОЗОФИЈА ИСТОРИЈЕ У РОМАНУ „УСПОН И ПАД ПАРКИНСОНОВЕ БОЛЕСТИ“ СВЕТИСЛАВА БАСАРЕ

Липар 79 (2022), (стр. 173-180)

АУТОР(И): Страхиња Н. Костадиновић

Е-АДРЕСА: strah0kost@gmail.com

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/LIPAR79.173K

САЖЕТАК:

Аутор се у овом раду бави главним елементима филозофије историје какве нам у свом роману Успон и пад Паркинсонове болести излаже Светислав Басара. У првом реду се указује на блиску везу Басарине концепције историје са схватањем историје какву даје хришћанска (пре свега православна) теологија. Потом се говори о Басариној критици идеологизоване периодизације историје као примеру одступања од прокламоване научне непристрасности. У последњем делу рада се објашњава како у овом роману Басара види значај и значење историје данас с обзиром на преовлађајућу филозофију историје.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

филозофија историје, Светислав Басара, теологија, периодизација историје, критика историје

ЛИТЕРАТУРА:

Извори
 • Басара 2017: Basara, Svetislav, Nova srpska triologija, Beograd: Službeni glasnik, 2017.
 • Басара 1995: Басара, Светислав, Дрво историје, Подгорица: Октоих, 1995.

Литература

 • Антић 2015: Д. Антић, Теолошка концепција историје блаженог Августина, Врање: Годишњак Учитељског факултета у Врању, VI, Врање, 19–26.
 • Антић 2017: Ч. Антић, Увод у историјске студије, Београд: Завод за уџбенике.
 • Ахметагић 2018: J. M. Ahmetagić, Paranoidni narativ Svetislava Basare – Fama o biciklistima, Leposavić: Baština, 45, Leposavić, 15–29.
 • Ахметагић 2019: Ј. М. Ахметагић, Поетика параноје у роману Светислава Басаре Дневник Марте Коен, Бања Лука: Србистика данас, 4, Бања Лука, 62–76.
 • Весић и др. 2018: Ђ. Весић и др., Слика и значај националног идентитета у поетици Светислава Басаре, у: А. Вучковић, М. Галић (уред.), Наративи и политичка истина у контексту хуманистике: Зборник радова са Међународног студентског симпозијума,Филозофски факултет Бања Лука, 12. и 13. мај 2017, Бања Лука: Филозфски факултет, 213–241.
 • Горгиев 2006: Б. Горгиев, Античко и хришћанско схватање историје, Ниш: Црквене студије, 3, Ниш, 309–329.
 • Дилемен 2010: Р. ван Дилмен (прир.), Историја: лексикон појмова, Београд: Clio.
 • Кебара 2019: Ђ. Н. Кебара, Деконструкција историографије и идеолошког мишљења у делу Фама о бициклистима Светислава Басаре, Београд: Анали Филолошког факултета, 31 (2), Београд, 31–46.
 • Мидић 2009: И.Мидић, Сећање на будућност, Пожаревац: Епархија браничевска, Одбор за просвету и културу.
 • Мидић 2015: И. Мидић, Историја и Есхатон – есхатологија и постојање, Пожаревац: Саборност, 9, Пожаревац, 1–24.
 • Митровић 1991: A. Mitrović, Raspravljanja sa Klio: o istoriji, istorijskoj svesti i istoriografiji, Sarajevo: Svjetlost.
 • Пантић 2012: М. Пантић, О неколиким својствима романа Успон и пад паркинсонове болести Светислава Басаре, Нови Сад: Летопис Матице српске, год. 188, књ. 490, св. 6, Нови Сад, 1103–1108.
 • Пурић 2014: Ј. Пурић, Христологија: уџбеник догматике, Ниш: Православна епархија нишка.
 • Рогач 2010: М. Рогач, Историја, псеудологија, фама: студија о прози Светислава Басаре, Београд: Службени гласник.
 • Стојановић 22003: Д. Стојановић, Иронија и значење, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
 • Тош, Ланг 2008: Џ. Тош, Ш. Ланг, У трагању за историјом: циљеви, методи и нови правци у проучавању савремене историје, Београд: Clio.