PREDMETI IZ SVAKODNEVNOG ŽIVOTA KAO ELEMENTI POPULARNE KULTURE U ROMANU „GOSPOĐA DALOVEJ“ VIRDŽINIJE VULF

Липар 79 (2022), (стр. 207-218)

АУТОР(И): Đorđe Ž. Rajković

Е-АДРЕСА: djole.rajkovic.95@gmail.com

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/LIPAR79.207R

САЖЕТАК:

U radu su analizirani elementi popularne kulture u romanu Virdžinije Vulf Gospođa Dalovej, kao koncepcija za analizu poslužile su teze iz dela Popularna kultura Džona Fiska. Pored osnovnih podataka o pojmu popularne kulture, dat je i prikaz romana Gospođa Dalovej, opisan je način na koji likovi modifikuju kupljene proizvode prema sopstvenim osećanjima, dajući im lični pečat i smisao. Kupljeni proizvodi, reklame i javna mesta, poput kvartova u kojima se trguje u Londonu, tržni centri i privatne zabave, obojeni su emocijama junaka, ali, u isto vreme, bude njihove skrivene želje i podstiču ih na razmišljanje. Na osnovu Fiskove teorije utvrđena je veza između elemenata popularne kulture u delu i unutrašnjeg života likova.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

popularna kultura, Džon Fisk, Virdžinija Vulf, Gospođa Dalovej, roman toka svesti

ЛИТЕРАТУРА:

  • Andrésdóttir 2011: Á. Andrésdóttir, The Fabric of her Fiction: Virginia Woolf’s Development of Literary Motifs based on Clothing and Fashion in Mrs Dalloway, To the Lighthouse and Orlando: A Biography, PhD thesis, University of Iceland. ‹https://skemman.is/bitstream/1946/8445/3/MA_ESSAY_ASTAANDRESDOTTIR.pdf›. 20.05.2020.
  • De Certeau 1984: M. De Certeau, The Practice of Everyday Life, Los Angeles, CA: University of California Press.
  • Fisk 2001: J. Fisk, Popularna kultura, Beograd: Clio.
  • Jovanović 2012: A. Jovanović, Glasovi i tišine, Beograd: Mono i Manjana.
  • Markus 1997: L. Marcus, Writers and Their Work: Virginia Woolf, UK: Northcote House Publisher Ltd.
  • Selers 2010: S. Sellers, The Cambridge Companion to Virginia Woolf, Cambridge: Cambridge University Press.
  • Umbert 1986: E. Umberto, Travels in Hyperreality, London: Picador.
  • Vud 2010: A. Wood, The Development of Virginia Woolf’s Late Cultural Criticism 19301941, PhD thesis, Leicester: De Montfort University. ‹https://core.ac.uk/ download/pdf/228197939.pdf›. 27.05.2020.
  • Vulf 2004: V. Woolf, Gospođa Dalovej, Beograd: Politika, Narodna knjiga.