ЕЛЕМЕНТИ ПОСТМОДЕРНИЗМА У РОМАНУ „ГУБИТНИК“ ТОМАСА БЕРНХАРДА

Липар 79 (2022), (стр. 143-156)

АУТОР(И): Марија Н. Јока

Е-АДРЕСА: јokamarija47@gmail.com

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/LIPAR79.143J

САЖЕТАК:

У овом раду биће речи о роману Томаса Бернхарда, Губитник, објављеном 1983. године, кроз чију анализу ћемо издвојити неке од главних особина постмодернистичке уметности, позивајући се на текстове најауторитативнијих литерарних теоретичара, међу којима су Фредерик Џејмсон, Линда Хачион, Ихаб Хасан и други. Обратићемо пажњу на Бернхардов однос према уметности и месту које заузима у култури касног капитализма, као и његово виђење политичке сцене у Аустрији тог периода. На плану форме, посветићемо се језичким средствима специфичним искључиво за Бернхарда, али и фрагментарности и посебном моделу наратора који су карактеристични за читаву постмодерну књижевност.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

Томас Бернхард, губитник, историја, дехуманизација, разарање, расипање, музика, фрагментарност

ЛИТЕРАТУРА:

Извори
  • Бернхард 2015: Т. Бернхард, Губитник (прев. З. Красни), Београд: Лом.
Литература
  • Гвозден 2013: В. Гвозден, Уметност бодљикаве мисли: Савршена пукотина Томаса Бернхарда, Нови Сад: Поља, Нови Сад, 146–152.
  • Лонг 2013: Џ. Џ. Лонг. Романи Томаса Бернхарда: форма и њена улога (прев. Н. Кампарк), Нови Сад: Поља, Нови Сад, 282–304.
  • Харви 1996: Д. Харви, Постмодернизам (прев. Р. Тубић), Београд: Књижевна критика, год. 27, Београд, 13–33.
  • Хасан 1983: И. Хасан, Приступ појму постмодернизма (прев. З. Циана), Нови Сад: Поља, Нови Сад, 297–298, 455–458.
  • Хачион 1996: Л. Хачион, Поетика постмодернизма (прев. В. Гвозден, Љ. Станковић), Нови Сад: Светови.
  • Џејмсон 1988: Ф. Џејмсон, Постмодернизам или културна логика касног капитализма, прев. С. Дворник, у: И. Кувачић, Г. Флего, (уред.), Постмодерна: нова епоха или заблуда, Загреб: Напријед, 187–233.
  • Шмит-Денглер 2013: В. Шмит-Денглер, Смрт као природна наука поред живота, живот. О Бернхардовом језику искључивости (прев. Д. Проле), Нови Сад: Поља, Нови Сад, 226–230.