ИДЕОЛОШКА (ЗЛО)УПОТРЕБА ЈЕЗИКА: ЈЕЗИЧКО-СТИЛСКА АНАЛИЗА ПОЛИТИЧКИХ СЛОГАНА

Липар 79 (2022), (стр. 253-267)

АУТОР(И): Марија Ж. Ненадић

Е-АДРЕСА: marija.nenadic@filum.kg.ac.rs

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/LIPAR79.253N

САЖЕТАК:

У раду се анализира језичко-стилски потенцијал политичких слогана. Корпусну материју обухватају синтаксичке конструкције које чине политичке слогане на овогодишњим општим изборима одржаним трећег априла 2022. године. Користећи се квалитативном методологијом, тежимо ка пружању темељног лингвистичког описа ексцерпираних језичких јединица не бисмо ли утврдили њихов стилистичко-прагматички потенцијал. Анализом је утврђено да доминантно обележје ових језичких израза јесу стилистичке фигуре понављања – алитерација, асонанца и консонанца – али у појединим инстанцама имплементиране су и друге стратегије које доприносе ретенцији исказа. Ипак, сугеришемо да би теренско испитивање матерњих говорника допринело бољем увиду у прагматичку природу проучаване грађе.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

идеологија, политички слогани, ретенција исказа, стилистика, синтакса, прагматика

ЛИТЕРАТУРА:

Извори
 • Глас Подриња 2022, Морамо, заједно и другачије: Угледни и еминентни стручњаци окупљени у тиму проф. др Биљане Стојковић. ‹https://www.glaspodrinja.rs/ aktuelno/28711/moramo-zajedno-i-drugacije-ugledni-i-eminentni-strucnjaci- okuplj›. 12. 4. 2022.
 • Доста је било 2022, Суверенисти  предали  листу  и  поручили  да  Србија  није  на продају. ‹https://dostajebilo.rs/blog/2022/02/22/suverenisti-predali-listu-i- porucili-da-srbija-nije-na-prodaju-2/›. 12. 4. 2022.
 • Заветници 2022, Своји на своме! Милица Ђурђевић Стаменковски. ‹https://www. zavetnici.rs/›. 12. 4. 2022.
 • Латковић 2022: N. Latković, Izborni slogani 2022: „Moramo“ u „Promene iz korena“.‹ https://nova.rs/vesti/politika/izborni-slogani-2022-moramo-u-promene- iz-korena/›. 12. 4. 2022.
 • Национално демократска алтернатива 2022, Да живимо нормално – слоган коалиције НАДА. ‹http://poks.rs/2022/02/22/da-zivimo-normalno-slogan-koalicije- nada/›. 12. 4. 2022.
 • Поповић 2022: A. Popović, Slogani, poruke biračima i potezi u kampanjama: Ponoš izaziva protivnika, Vučić „potpisuje“ urađeno. ‹https://www.danas.rs/vesti/ politika/izbori22/slogani-poruke-biracima-i-potezi-u-kampanjama-ponos-izaziva- protivnika-vucic-potpisuje-uradjeno/›. 12. 4. 2022.
 • Радио телевизија Војводине 2022, ″SDA Sandžaka – dr Sulejman Ugljanin″: Sloboda, demokratija, autonomija. ‹https://www.rtv.rs/sr_lat/izbori-2022/sda-sandzaka-dr.-sulejman-ugljanin-sloboda-demokratija-autonomija_1323382.html›. 12. 4. 2022.
 • Српска напредна странка 2022, Весић: Вучић не води ни руску ни америчку, већ српску политику. ‹https://www.sns.org.rs/novosti/vesti/vesic-vucic-ne-vodi-ni- rusku-ni-americku-vec-srpsku-politiku›. 12. 4. 2022.
 • Српска напредна странка 2022, Вучић: Једина граница су наши снови. ‹https:// www.sns.org.rs/video/vucic-jedina-granica-su-nasi-snovi›. 12. 4. 2022.
 • Српска напредна странка 2022, Мали: Дела говоре, а заједно можемо све, Београд, приступљено 12. 4. 2022, ‹https://www.sns.org.rs/video/mali-dela-govore-zajedno- mozemo-sve›.
 • Српски покрет Двери 2022, Бошко Обрадовић: Срцем за Србију, Београд. ‹https:// dveri.rs/saopstenja/bosko-obradovic-srcem-za-srbiju›. 12. 4. 2022.
 • Странка правде и помирења 2022, Epohalni skup MUFTIJINOG AMANETA – Želimo slobodu za Tutin, Novi Pazar. ‹https://spp.rs/epohalni-skup-muftijnog-amaneta- zelimo-slobodu-za-tutin/›. 12. 4. 2022.
Литература
 • Балтезаревић и др. 2014: V. Baltezarević, R. Baltezarević, D. Jovanović, Medijska manipulacija kao obmana slobode, MEDIA DIALOGUES, 19, 153–165.
 • Ван Дијк 2006: T. A. Van Dijk, Politics, Ideology and Discourse, u: Keith Brown (ed.), Encyclopedia of Language and Linguistics, Amsterdam, Elsevier, 728–740.
 • Вардани 2018: W. Wardani, Pragmatic analysis of English slogans used in motorcycle advertisement, International Journal of English and Literature, 8(3), 69–78.
 • Зембитска и Мазур 2018: M. Zembytska, Y. Mazur, Stylistic features of English advertising slogans, Philological Periodical of Lviv, 4, 39–43.
 • Ли 2012: G. Lee, Agenda setting – a manipulation. ‹G.Lee: Agenda setting – a manipulation?? (s4289788.blogspot.com)›. 12. 4. 2022.
 • Катнић-Бакаршић 1999: M. Katnić-Bakaršić, Lingvistička stilistika, Praha: Research Support Scheme.
 • Ке и Ванг 2013: Q. Ke, W. Wang, The Adjective Frequency in Advertising English Slogans, Theory and Practice in Language Studies, 2, 275–284.
 • Кенеди 1979: E. Kennedy, “Ideology” from Destutt de Tracy to Marx, Journal of the History of Ideas, 3, 353–368.
 • Меријам Вебстер 2022: Merriam-Webster. ‹https://www.merriam-webster.com/›. 20. 4. 2022.
 • Мишковић-Луковић 2018: М. Мишковић-Луковић, Прагматика, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет.
 • Николић (ур.) 2011: М. Николић, Речник српскога језика, Нови Сад: Матица српска.
 • Оксфордов речник 2022: Oxford Learner’s Dictionaries. ‹https://www. oxfordlearnersdictionaries.com/›. 20. 4. 2022.
 • Оташевић 2012: Ђ. Оташевић, Фразеолошки речник српског језика, Нови Сад: Прометеј.
 • Перић и Кајтез 2013: Н. Перић, И. Кајтез, Идеологија и пропаганда као масмедијска средства геополитике и њихов утицај на Балкан, Национални интерес, 2, 173–189.
 • Полајнар 2016: J. Polajnar, Recontextualisation of international advertising slogans and their equivalents in different European languages, Poznań Studies in Contemporary Linguistics, 52, 85–117.
 • Пуспасари 2013: A. Puspasari, Presuppositions in the slogans of Indonesian Universities, Jalan Ahmad Yani, 12, 1–16.
 • Скрачић и Косовић 2016: T. Skračić, P. Kosović, Linguistic Analysis of English Advertising Slogans in Yachting, Transactions of Maritime Science, 5 (1), 40–47.
 • Фром 2002: E. Fromm, The Sane Society, London/New York: Routledge.
 • Худом и Тракулкасемсук 2017: N. Huadhom, W. Trakulkasemsuk, Syntactic Analysis of Online Tourism Slogans: Frequency, Forms and Functions, Pasaa, 53, 182–213.