Energija, ekonomija, ekologija, 4, XXIII (2021)

Download full PDF

DOI: 10.46793/EEE21-4

Sadržaj

[01] Jelena STOJKOVIĆ, Predrag STEFANOV, Višestepena brza regulacija frekvencije u elektroenergetskim sistemima sa neravnomernom distribucijom inercije / Multistage Fast Frequency Control in Power Systems with Uneven Distribution of Inertia (DOI:10.46793/EEE21-4.01S)

[08] Bojana ŠKRBIĆ, Željko ĐURIŠIĆ, Komparativna analiza tehničkih, ekonomskih i ekoloških pokazatelja različitih modela prozjumera sa fotonaponskim panelima na primeru zgrade Tehničkih fakulteta u Beogradu / Comparative Analysis of Technical, Economic and Environmental Indicators of Different Prosumer Models of Photovoltaic Panels on the Example of the Building of the Technical Faculties in Belgrade (DOI:10.46793/EEE21-4.08S)

[16] Vladimir Antonijević, Lazar MLAĐENOVIĆ, Goran DOBRIĆ, Mileta ŽARKOVIĆ, Optimalno dimenzionisanje mikromreže sa obnovljivim izvorima energije u Srbiji / Optimal Sizing of the Microgrid with Renewable Energy Sources in Serbia (DOI:10.46793/EEE21-4.16A)

[23] Radoš ČABARKAPA, Vladimir ŠILJKUT, Danilo KOMATINA, Miroslav TOMAŠEVIĆ, Uticaj tržišnih cena električne energije na isplativost buduće reverzibilne hidroelektrane u Srbiji / The Impact of Market Prices of Electricity on the Profitability of the Future Reversible Hydropower Plant in Serbia (DOI:10.46793/EEE21-4.23C)

[31] Igor SHESHO, Risto FILKOSKI, Done TASHEVSKI, Monika ULER-ZEFIKJ, Оptimalna integracija solarnih termalnih sistema u sisteme grејanja u stambenim zgradama / Optimal Integration of Solar Assisted Heating Systems in Residential Buildings (DOI:10.46793/EEE21-4.31S)

[38] Ilija BATAS BJELIĆ, Dejan MOLNAR, Puna cena električne energije proizvedene iz lignita u Srbiji / Full Costs of Electricity Produced from Lignite in Serbia (DOI:10.46793/EEE21-4.38B)

[45] Branko STOJANOVIĆ, Tomislav RAJIĆ, Rekonfiguracija distributivne mreže i otočna kompenzacija uz prisustvo vetro generatora / Distribution Network Reconfiguration and Capacitor Switching in the Presence of Wind Generators (DOI:10.46793/EEE21-4.45S) 

[53] Nikola SIMIĆ, Luka STREZOSKI, Simiša SIMIĆ, Dušan ČOHADŽIĆ, Verifikacija modela distribuiranih izvora energije za proračune kratkih spojeva mikromreža / Verification of Distributed Energy Resource Models for Microgrid Fault Calculations (DOI:10.46793/EEE21-4.53S)

[59] Stanko JANKOVIĆ, Bojan IVANOVIĆ, Implеmеntаciја i rаzvој prаvilа zа priklјučеnjе gеnеrаtоrskih јеdinicа kоје su prеkо invеrtоrа pоvеzаnе nа mrеžu u Nemačkoj / Implementation and Development of Connection Requirements for Inverter Based Generation Units in Germany

[64] Goran RIMAC, Uloga i značaj Zajednica obnovljivih izvora energije u energetskoj tranziciji – neka zapažanja / The Role and Importance of Renewable Energy Communities in the Energy Transition – Some Observations (DOI:10.46793/EEE21-4.64R)

[70] Dunja MIRJANIĆ, Tihomir DABOVIĆ, Željko Marković, Tržište električne energije u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini – pregled i analiza u 2020. godini / Electricity Market in Republika Srpska and Bosnia and Herzegovina – Review and Analysis in 2020 (DOI:10.46793/EEE21-4.70M)

[78] Siniša SPREMIĆ, Dušan OBRADOVIĆ, Korekcija određivanja položaja regulacione preklopke iz struja i napona primara i sekundara po snimljenim vrednostima pojedinačnog transformatora / Correction of Determining the Position of the Control Switch from the Currents and Voltages of the Primary and Secondary According to the Recorded Values of the Individual Transformer (DOI:10.46793/EEE21-4.78S)